Hvem kan søke?

praktiske opplysninger, betingelser og vilkår

Det er stor pågang på plassene i høst og det er begrenset med rom ved hotellet. I første omgang prioriteres dere som trenger tre ukers behandlingsopplegg.

Søknadspapirer med Medisinsk Sykehistorie og Helseopplysninger, kan ikke være eldre enn 6 måneder ved avreise.

Dødehavstiftelsen har ikke ansvar for den reisetekniske delen. Så snart vi har klarert flytider for behandlerteamet, vil vi informere dere om tidspunktene. Slik kan de som ønsker, bestille flybillett på samme rute. Dere vil fritt kunne følge bussen fra flyplassen til hotellet, og det samme på retur hjemreisedagen.

Påbud om koronatesting ved innreise og bruk av munnbind er opphevet.

Søknadsskjema:

Opphold ved Dødehavsklinikken må planlegges i god tid. Dersom fastlegen vurderer det slik at du kan ha nytte av rehabiliteringstilbudet, må søknad sendes til Dødehavstiftelsen som følger:

Behandlingsopphold “Raskere til aktivt liv!” – for deg med helseplager
Tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi:
HELSEOPPLYSNINGER 2022 (fylles ut av fastlege)
MEDISINSK SYKEHISTORIE 2022 (fyller ut selv)
HELSESERTIFIKAT for ledsager 2022 (fylles ut av fastlege)

 

Helsefremming og sykdomsforebygging “Hold deg frisk!” – for deg uten sykdom:
SØKNAD HELSEFREMMING 2022 (fylles ut av fastlege)

For at vi skal kunne behandle din søknad trenger vi opplysninger av sensitiv karakter.
Ikke send sensitiv informasjon som epost. Vi ber deg skrive ut de aktuelle skjemaene og sende til oss i vanlig postgang.

Søknadsskjema sendes til:
Dødehavstiftelsen, Pb 111, 4001 Stavanger

Søknaden behandles først av legeteam i Stavanger og deretter ved Dødehavsklinikken, før endelig godkjenning om tildeling av behandlingsplass foreligger.

Krav til søkere

For å kunne delta, må du være selvhjulpen og ha henvisning fra lege (søknadsskjema ovenfor). Søkere må godkjenne Dødehavstiftelsens betingelser og vilkår (under).

Behandlilngsoppholdet er et tilbud til mennesker med muskel- og skjelettlidelser, slik som fibromyalgi, kroniske smerter, revmatisk sykdom, slitasjegikt/artrose og opptrening etter ortopedisk operasjon. Videre kan mennesker med utmattelse og ME/CFS nyttegjøre seg tilbudet. Det samme gjelder ved hudlidelser og kronisk lungesykdom som astma og KOLS, Long Covid-19.

Bruk av medisiner forordnet av lege opprettholdes under behandlingsoppholdet, og deltagerne må medbringe egne medisiner for 3-4 ukers opphold.

Ved følgende tilstander er det ikke mulig å delta: Ustabil hjertesykdom, alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, fotosensitivitet, malignt melanom, alvorlig nyresvikt, ustabil epilepsi, alvorlig psykisk sykdom, tablett- og alkonolmisbruk.

Viktig informasjon

Etter at alle medisinske opplysninger er vurdert av medisinsk fagteam, kan behandlingsplass tilbys.
Dersom kriteriene for behandling ikke er oppfylt, vil det bli gitt avslag på søknad.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at en behandlingsgruppe skal gjennomføres. Dersom en gruppe må avlyses, har ikke deltaker krav på erstatning, men beløpet som er innbetalt for behandling og opphold, vil bli tilbakebetalt den enkelte.

Reise og opphold

Behandlingsopphold “Raskere til aktivt liv!” – for deg med helseplager:
Tre ukers opphold med helhetlig, tverrfaglig rehabiliteringsprogram kombinert med medisinsk klimaterapi.

Det planlegges for oppstart høsten 2022. For øvrig vil det gis løpende oppdatering på nettsiden.

Deltakere står fritt til å ordne reisen som de selv ønsker.

Behandlingsansvarlig ved Dødehavsklinikken (The Norwegian Dead Sea Clinic):
Dr. Marco Harari, DMZ Medical Center, Lot Hotel Ein Bokek, Israel.
Norsk behandlerteam med lege, sykepleier, fysioterapeut og psykoterapeut følger gruppen under hele oppholdet.

Priser 2022

Depositum må være innbetalt senest 90 dager før avreise, mens restbeløp må være betalt 60 dager før avreise. Pengene refunderes dersom Dødehavstiftelsen må kansellere gruppen.

DatoOppholdPris
22.10-12.113 ukers Rehabilitering og KlimaterapiNOK 49.850

*Prisene gjelder per person i dobbeltrom, inkl. halvpensjon med frokost og middagsbuffet.
Det inngår fullt medisinsk rehabilitering- og klimaterapi program.

Betingelser og vilkår for opphold ved Dødehavsklinikken

Dersom det viser seg at det er gitt feil opplysninger eller tilbakeholdt informasjon i søknadsprosessen og behandlingsplass er tildelt på feil grunnlag, kan behandlingsoppholdet kanselleres og deltaker må selv bære det økonomiske ansvar i sin helhet.

Medisinsk ansvarlig lege kan kansellere tildelt behandlingsplass og/eller avbryte behandlingsoppholdet ved Dødehavsklinikken, dersom det er gitt feilaktig informasjon og/eller relevant informasjon og/eller medisinske opplysninger er holdt tilbake.

I forbindelse med behandlingsopphold ved Dødehavet, samtykker deltaker i at informasjon i utfylte helseskjema «Medisinsk sykehistorie» og «Helseopplysninger», benyttes til å tilpasse behandlingsprogrammet og senere til å evaluere effekten av behandlingen.

Deltaker i dobbeltrom tildeles rom med en annen deltaker.

Avbrudd av opphold
Behandlingsansvarlig lege ved Dødehavsklinikken vil fortløpende vurdere den enkeltes medisinske tilstand og kan til enhver tid avbryte oppholdet, dersom legen vurderer at deltakers tilstand ikke er forenlig med fortsatt opphold ved Lot Hotel og videre rehabilitering ved Dødehavsklinikken. Hvis slik situasjon skulle oppstå, vil deltakers pårørende bli informert. Pårørende og deltaker må omgående etablere kontakt med forsikringsselskap, for videre bistand. Dødehavstiftelsen og Dødehavsklinikken har verken økonomisk, praktisk eller medisinsk ansvar etter dette. Innbetalt beløp tilsvarende resten av oppholdet blir ikke refundert.

Dersom deltaker under reisen eller under oppholdet opptrer på en slik måte at det er til sjenanse og belastning for andre deltakere eller personale, kan vedkommende bli beordret hjemsendt for egen regning. Innbetalt beløp tilsvarende resten av oppholdet blir ikke refundert.