Hvem kan søke opphold?

praktiske opplysninger, betingelser og vilkår

Det er stor pågang på plassene til våren og det er begrenset med rom ved hotellet. I første omgang prioriteres dere som trenger tre ukers behandlingsopplegg.

Søknadspapirer med Medisinsk Sykehistorie og Helseopplysninger, kan ikke være eldre enn 6 måneder ved avreise.

Dødehavstiftelsen har ikke ansvar for den reisetekniske delen. Så snart vi har klarert flytider for behandlerteamet, vil vi informere dere om tidspunktene. Slik kan de som ønsker, bestille flybillett på samme rute. Dere vil fritt kunne følge bussen fra flyplassen til hotellet, og det samme på retur hjemreisedagen.

Påbud om koronatesting ved innreise og bruk av munnbind er opphevet.

Søknadsskjema:

Opphold ved Dødehavsklinikken må planlegges i god tid. Dersom fastlegen vurderer det slik at du kan ha nytte av rehabiliteringstilbudet, må søknad sendes til Dødehavstiftelsen som følger:

Behandlingsopphold “Raskere til aktivt liv!” – for deg med helseplager
Tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi:
HELSEOPPLYSNINGER   (fylles ut av fastlege)
MEDISINSK SYKEHISTORIE  (fyller ut selv)
HELSESERTIFIKAT for ledsager  (fylles ut av fastlege)

 

Helsefremming og sykdomsforebygging “Hold deg frisk!” – for deg uten sykdom:
SØKNAD HELSEFREMMING 2022 (fylles ut av fastlege)

For at vi skal kunne behandle din søknad trenger vi opplysninger av sensitiv karakter.
Ikke send sensitiv informasjon som epost. Vi ber deg skrive ut de aktuelle skjemaene og sende til oss i vanlig postgang.

Søknadsskjema sendes til:
Dødehavstiftelsen, Pb 111, 4001 Stavanger

Søknaden behandles først av legeteam i Stavanger og deretter ved Dødehavsklinikken, før endelig godkjenning om tildeling av behandlingsplass foreligger.

Krav til søkere

For å kunne delta, må du være selvhjulpen og ha henvisning fra lege (søknadsskjema ovenfor). Søkere må godkjenne Dødehavstiftelsens betingelser og vilkår (under).

Behandlilngsoppholdet er et tilbud til mennesker med muskel- og skjelettlidelser, slik som fibromyalgi, kroniske smerter, revmatisk sykdom, slitasjegikt/artrose og opptrening etter ortopedisk operasjon. Videre kan mennesker med utmattelse og ME/CFS nyttegjøre seg tilbudet. Det samme gjelder ved hudlidelser og kronisk lungesykdom som astma og KOLS, Long Covid-19.

Bruk av medisiner forordnet av lege opprettholdes under behandlingsoppholdet, og deltagerne må medbringe egne medisiner for 3-4 ukers opphold.

Ved følgende tilstander er det ikke mulig å delta: Ustabil hjertesykdom, alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, fotosensitivitet, malignt melanom, alvorlig nyresvikt, ustabil epilepsi, alvorlig psykisk sykdom, tablett- og alkonolmisbruk.

Viktig informasjon

Etter at alle medisinske opplysninger er vurdert av medisinsk fagteam, kan behandlingsplass tilbys.
Dersom kriteriene for behandling ikke er oppfylt, vil det bli gitt avslag på søknad.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at en behandlingsgruppe skal gjennomføres. Dersom en gruppe må avlyses, har ikke deltaker krav på erstatning, men beløpet som er innbetalt for behandling og opphold, vil bli tilbakebetalt den enkelte.

Reise og opphold

Behandlingsopphold “Raskere til aktivt liv!” – for deg med helseplager:
Tre ukers opphold med helhetlig, tverrfaglig rehabiliteringsprogram kombinert med medisinsk klimaterapi.

Det planlegges for to behandlingsgrupper våren 2023. For øvrig vil det gis løpende oppdatering på nettsiden.

Deltakere står fritt til å ordne reisen som de selv ønsker.

Behandlingsansvarlig ved Dødehavsklinikken (The Norwegian Dead Sea Clinic):
Dr. Marco Harari, DMZ Medical Center, Lot Hotel Ein Bokek, Israel.
Norsk behandlerteam med lege, sykepleier, fysioterapeut og psykoterapeut følger gruppen under hele oppholdet.

Priser 2022

Depositum må være innbetalt senest 90 dager før avreise, mens restbeløp må være betalt 60 dager før avreise. Pengene refunderes dersom Dødehavstiftelsen må kansellere gruppen.

DatoOppholdPris
22.10-12.113 ukers Rehabilitering og KlimaterapiNOK 49.850

*Prisene gjelder per person i dobbeltrom, inkl. halvpensjon med frokost og middagsbuffet.
Det inngår medisinsk rehabilitering- og klimaterapi program.

Betingelser og vilkår for opphold ved Dødehavsklinikken

Dersom det viser seg at det er gitt feil opplysninger eller tilbakeholdt informasjon i søknadsprosessen og behandlingsplass er tildelt på feil grunnlag, kan behandlingsoppholdet kanselleres og deltaker må selv bære det økonomiske ansvar i sin helhet. I slikt tilfelle kan medisinsk ansvarlig lege kan kansellere tildelt behandlingsplass og/eller avbryte behandlingsoppholdet ved Dødehavet.

I forbindelse med behandlingsopphold ved Dødehavet, samtykker deltaker i at informasjon i utfylte helseskjema «Medisinsk sykehistorie» og «Helseopplysninger», benyttes til å tilpasse behandlingsprogrammet og senere til å evaluere effekten av behandlingen.

Deltaker i dobbeltrom tildeles rom med en annen deltaker.

Reiseforsikring med avbestillingsforsikring bør tegnes før betaling.

Innbetaling
Depositum NOK 10.000,- pr. person blir fakturert ved reservasjon av plass. Beløpet blir refundert dersom søknad ikke godkjennes. Depositum er en bindende andel av betalingen og beløpet blir ikke refundert hvis deltaker senere avbestiller. Depositum fratrekkes totalbeløpet på sluttfaktura.

Avbestilling
Hvis turen avbestilles 60 – 45 dager før avreise, kreves 60 % av totalprisen.
Avbestilles turen mindre enn 45 dager før avreise, bortfaller retten til avbestilling og således retten til refusjon av innbetalt beløp. For å være gyldig, må alle endringer og/eller avbestillinger skje skriftlig til Dødehavstiftelsen.

Viktig informasjon
For gjennomføring av oppholdet, tas forbehold om uforutsette hendelser og situasjon utenfor vår kontroll. Dødehavstiftelsen følger til enhver tid norske myndigheters anbefaling og reiseråd. Dersom en gruppe må avlyses, har ikke deltaker krav på erstatning.

Avbrudd av opphold
Behandlingsansvarlig lege vil fortløpende vurdere den enkeltes medisinske tilstand. Oppholdet kan til enhver tid avbrytes, dersom legen vurderer at deltakers tilstand ikke er forenlig med fortsatt opphold ved Lot Hotel og videre rehabilitering ved Dødehavet. Hvis slik situasjon skulle oppstå, vil deltakers pårørende bli informert. Pårørende og deltaker må omgående etablere kontakt med forsikringsselskapet, for videre bistand. Dødehavstiftelsen har verken økonomisk, praktisk eller medisinsk ansvar etter dette. Innbetalt beløp tilsvarende resten av oppholdet blir ikke refundert.

Dersom deltaker under reisen eller under oppholdet opptrer på en slik måte at det er til sjenanse og belastning for andre deltakere eller personale, kan vedkommende bli beordret hjemsendt for egen regning. Innbetalt beløp, tilsvarende resten av oppholdet, blir ikke refundert.