Tverrfaglig spesialisert rehabilitering og medisinsk klimaterapi

Pasientene ved Dødehavet mottar medisinsk klimaterapi, en vitenskapelig anerkjent behandlingsmetode, som en integrert del av det tverrfaglige rehabiliteringsprogrammet.

Dette omfatter blant annet fysikalsk-medisinsk behandling og livsstyrketrening, psykososial og psykologisk intervensjon, kognitive teknikker, stressmestring og pasientopplæring. I tillegg kommer ernærings- og kostholdsveiledning. Individuell tilrettelegging av rehabiliteringsprogrammet er nødvendig for å ivareta den enkeltes sammensatte problematikk.

Dr. Marco Harari har gjennom de siste 30 årene utviklet Medisinsk Klimaterapi til å bli en av de mest effektive behandlingsmetoder ved en rekke kroniske lidelser. Det handler om naturens legedom basert på medisinsk vitenskapelige dokumenterte behandlingsmetoder.

Medisinsk klimaterapi ved Dødehavet

Dødehavet, også kjent som Saltsjøen, danner grensen mellom Jordan og Israel og ligger i hjertet av Riftdalen, som strekker seg fra Syria til Øst-Afrika. Beliggenheten i en ørken 420 meter under hav-overflaten, på jordas laveste punkt, gir Dødehavs-området et særpreget mikroklima uten like i resten av verden. De særegne klimatiske forholdene har i 4000 år vært kjent for sine helsebringende egenskaper, og de siste femti år er det drevet systematisk vitenskapelig forskning og medisinsk behandling av pasienter fra hele verden.

Dr. Marco Harari har gjennom de siste 30 årene utviklet Medisinsk Klimaterapi til å bli en av de mest effektive behandlingsmetoder ved en rekke kroniske lidelser. Det handler om naturens legedom basert på medisinsk vitenskapelige dokumenterte behandlingsmetoder.

Ved kronisk sykdom er det viktig å styrke kroppens og sinnets egne helbredende krefter og tilrettelegge for en behandling som ikke gir bivirkninger eller er til fare for pasienten.

Evidensbasert medisinsk klimaterapi gis etter individuelt tilrettelagte, strukturerte behandlings-protokoller og under nøye medisinsk veiledning og evaluering av leger og sykepleiere.

Unike klimatiske faktorer

Blant de spesielle klimatiske faktorene finnes en unik stråling fra solen. Effektiv filtrering gjennom 400 meter ekstra atmosfære, mineralaerosol dis, samt ozonlaget, reduserer intensiteten av UVA og UVB stråling. Mange års dataregistrering viser at dødehavsområdet sammenlignet med andre lokaliteter har 10 % redusert UVB-stråling (bølgelengde under 310 nm) og 3,6 % redusert UVA-stråling. Dette muliggjør en forsvarlig soleksponering med minimal risiko for solforbrenning og utvikling av hudkreft. Likevel oppnås en betydelig D-vitaminproduksjon i huden, med 30 % økning av kroppens D-vitamin-innhold etter tre uker.

Dødehavsområdet har verdens høyeste barometertrykk, noe som forklarer luftens høye oksygen-tetthet, som er 6-8 % høyere enn ved sjønivå. Beliggenheten i et ørkenområde gir konstant høy temperatur og tørr luft året rundt, med mer enn 330 soldager og årlig nedbørsmengde mindre enn 45 millimeter. Gjennom fordampning fra sjøen er luften rik på mineralaerosoler som blant annet magnesium og brom. Et minimum av vegetasjon og forurensning gjør luften relativt fri for pollen og allergener.

Dødehavet inneholder vann med høy konsentrasjon av mineralsalter og en uvanlig saltsammensetning. Termominerale kilder er lokalisert i området, som dessuten er kjent for sitt svarte dødehavsmud i sjøbunnen. Anvendelsen av disse naturlige faktorene inngår, i tillegg til solterapi, i de terapeutiske protokollene for pasienter som behandles ved Dødehavet.

Høy konsentrasjonen av mineralsalter, den medisinske svarte mud, høyt barometertrykk, lav relativ luftfuktighet og høye temperaturer: dette er hovedfaktorene som gjør Dødehavs-området unikt i behandlingen av pasienter som lider av en rekke revmatologiske lidelser, for eksempel inflammatoriske leddsykdommer, artrose, fibromyalgi og kronisk muskelsmertesyndrom.  Behandlingen gir signifikant bedring i sykdomstilstanden hos de fleste pasienter og noen ganger full remisjon, som kan vare flere måneder. Det er meget få kontraindikasjoner for behandlingen, som er trygg og uten bivirkninger for pasientene.

Symptomlindring og redusert sykdomsaktivitet

Dødehavets klimatiske faktorer, solstråling, mineralsalter, luft og mud, er alle unike. Ingen annen plass i verden har en slik ekstraordinær kombinasjon av naturelementer med evnen til å rehabilitere og restituere fysiologiske funksjoner. Området utgjør et «naturens helse-spa». I den veldokumenterte medisinske klimabehandlingen benyttes solens reduserte UV-stråling, mineralsaltene og dødehavsmudet, den oksygenrike atmosfæren og mineral-svovelkildene.

Magnesium og bromsalter i vann og luft gir en generell avspenning av muskulatur og nervesystem. Mange opplever derfor en forbedret søvnkvalitet allerede den første uken av oppholdet.

Solens unike ultrafiolette strålespektrum og Dødehavets mineralsalter utgjør viktige deler av den klimatiske behandlingen ved psoriasis. Saltkonsentrasjonen i Dødehavet er ti ganger høyere enn i ordinært sjøvann, og sammensetningen av mineralsaltene er spesiell. For eksempel er den høye konsentrasjonen av magnesiumsalt av stor betydning i behandlingen av psoriasis (les mer under Hudlidelser).

Ved muskel- og skjelettlidelser oppnås reduksjon av smerter og økt leddbevegelighet. Ved for eksempel leddgikt reduseres betennelsesaktiviteten, med påfølgende redusert hevelse i leddene. Dødehavets høye konsentrasjon av mineralsalter gir stor oppdrift i vannet, noe som øker nytteeffekten av trening og fysioterapi. Økningen av kroppens D-vitamininnhold styrker immunsystemet. De spesielle klimatiske faktorene har en immunmodulerende virkning og innvirker dermed på sykdomsprosesser og -utvikling.

De spesielle klimafaktorene ved Dødehavet, inkludert det unike forholdet mellom UVA- og UVB-strålingen fra solen, påvirker altså immunsystemet gjennom D-vitaminmetabolismen. I tillegg skjer endringer i hormonsystemet, som igjen påvirker stressresponsen.

En klinisk studie av norske pasienter ved Dødehavsklinikken (publisert i det internasjonale legetidsskriftet IMAJ i 2011) viste at tre ukers medisinsk klimaterapi ga betydelig økning i blodets vitamin D-nivå, og at denne økningen samsvarte med reduksjon av smertenivå og redusert sykdomsgrad (Harari et al. 2011).