Håp og nye muligheter!

27 januar, 2022

Etter to år med koronapandemi er det nå håp om å kunne gjenåpne tilbudene ved Dødehavet! I første omgang planlegges det for helsefremmende opphold 20. mars – 3. april for mennesker uten sykdomsdiagnose. Vi håper behandlingstilbudet for mennesker med sykdomsutfordringer blir tilgjengelig høsten 2022.

Andre innlegg

Negative nyheter kan påvirke helsen

Negative nyheter kan påvirke helsen

Alle sanseinntrykk har innvirkning på våre tanker, følelser og adferd. Skjermbruk gir både syns- og hørselsinntrykk. Nyhetsbildet preges av katastrofer og kriser på rekke og rad. Konstant eksponering for negativ informasjon kan påvirke hjernen. Flere studier er...

Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Det unike mikroklimaet, på jordas laveste punkt, gir raskere tilfriskning ved ulike kroniske sykdommer. Eksponering i det ekstreme klimaet skjer etter medisinske protokoller og oppfølging av medisinsk fagteam, ledet av dr. Marco Harari. Kombinert med utendørs...