Håp og nye muligheter!

27 januar, 2022

Etter to år med koronapandemi er det nå håp om å kunne gjenåpne tilbudene ved Dødehavet! I første omgang planlegges det for helsefremmende opphold 20. mars – 3. april for mennesker uten sykdomsdiagnose. Vi håper behandlingstilbudet for mennesker med sykdomsutfordringer blir tilgjengelig høsten 2022.

Andre innlegg

Tarmhelse

Hippokrates, Legekunstens far, levde på 400 tallet f.Kr. Han hevdet at «All sykdom begynner i tarmen.» Først nylig har moderne vitenskap kunne bekrefte og verdsette hans utrolige antakelse. God tarmhelse gjør oss motstandsdyktige mot sykdom. Tarmhelsen bestemmes av to...

Hjerneføde og hjernehelse

Hjernen er kroppens mest kompliserte organ. «Overkommandoen» styrer alle prosesser i «det hele mennesket». Samtidig er hjernen vårt mest sårbare organ og tar raskt skade ved mangel på oksygen eller næringsstoffer. Hjernen kan ta skade av så vel langvarig psykisk...