Covid-19 Nyhetsbrev januar 2022

11 januar, 2022

1. «Flurona» er ingen ny virusvariant.

2. Snart flokkimmunitet i Israel?

3. Professor Eran Segal, Weizmann Institute of Science, Israel.

4. Covid-19 – overaktiv immunrespons kan trigge produksjon av auto-antistoffer.

5. «Long Covid-19».

1.«Flurona» er ingen ny virusvariant, men betegnelse på det å ha influensa og Covid-19 infeksjon samtidig. Det er heller ikke noe nytt fenomen, men beskrevet flere ganger siste to år, både i England, USA, Brasil, Ungarn og Filippinene. Det nylige sykdomstilfellet i Israel var med å aktualisere problemstilling.  Fremover vil vi trolig se mer av slik kombinasjons infeksjon, ettersom influensa sesongen blir kraftigere i år enn tidligere under korona pandemien. Slik som Verdens helseorganisasjon (WHO) understreker, er forebyggende tiltak tilgjengelig og de samme for begge infeksjonstyper; vaksinasjon, avstand, maske-bruk, håndhygiene, sikre god ventilasjon i lukket område, unngå større sammenkomster med mange mennesker.

Legene ved Beilinson, Hasharon Hospital fortalte nylig at Covid-19 og influensa infeksjon var funnet hos en uvaksinert, gravid kvinne. Hun hadde milde symptom på luftveisinfeksjon og ble etter få dager utskrevet i god form. Professor Rabinovici ved Sheba Medical Centre, Israel, sier at det i år vil bli mer influensa fordi det er mindre isolasjon og det er nye virusstammer. «Med økning av influensa infeksjoner og samtidig økende smitte av Omicron, er det å forvente at det blir flere som får begge sykdommene samtidig», sier Rabinovici.

2. Omikronvarianten sprer om seg i Israel, men landet har unngått nedstenging denne gangen og satser igjen på styrket vaksinering i kampen mot pandemien. Fjerde vaksine anbefales fire måneder etter tredje vaksine, og tilbys befolkningen over 60 år, i tillegg til pasienter i sårbare grupper.

Israel har vært stengt for turisme under hele pandemien, men hadde en kort åpning i november 2021. Da Omikron begynte å spre seg i verden, valgte Israel raskt å stenge grensene. Nå er imidlertid smittespredningen i landet så stor, at stengte landegrenser ikke lenger kan bremse utviklingen. Fra 9. januar åpnet landet grensene for vaksinerte turister som kan fremvise vaksineringsbevis som er tilknyttet EUs ordning for verifisering av vaksinepass.

I Israel vil den pågående bølgen av coronasmitte kunne gi flokkimmunitet innen kort tid, uten at sykehusene blir overbelastet. Dette hevder professor Ronni Gamzu, som er sjef ved Tel Aviv Sourasky Medical Center, i en pressebriefing forrige uke. Omikron varianten er så smittsom at den vil spre seg uansett tiltak. Professor Gamzu er tidligere generaldirektør for helsedepartementet og corona rådgiver for regjeringen. Han predikerer masse infeksjon, men likevel færre pasienter med behov for intensiv behandling.

 «Til sammen vil immunitet etter gjennomgått sykdom og immunitet etter vaksinasjon, gi oss flokkimmunitet», hevder Israels nåværende coronavirus rådgiver Salman Zarka. «Slik flokkimmunitet kan gi Israel beskyttelse mot fremtidige varianter av koronavirus. Gradvis vil det oppstå flokkimmunitet, det er slik epidemier og pandemier forsvinner», sier han.

3. Professor Eran Segal, ved the Weizmann Institute of Science, Israel, er en av regjeringens rådgivere under pandemien. Han forteller at det innen en uke forventes 40-50.000 nye smittetilfelle daglig, men mange av de vil ikke bli registrert. Regjeringen har besluttet at det nå kun er pasienter i sårbare grupper og mennesker over 60 år som skal prioriteres for PCR testing. Samtidig åpner landet grensene for turisme.  Professor Segal hevder videre at tallet på alvorlig syke pasienter vil forbli relativt lavt, omkring 250-350, i uken som kommer. Israelske data viser så langt at pasienter med Omicron har fem ganger lavere risiko for utvikling av alvorlig sykdom,


sammenliknet med Delta varianten.  Videre forteller han at de mest alvorlige tilfellene I Israel dags dato er forårsaket av Delta og ikke Omicron varianten. Vaksinene gir best beskyttelse mot Delta varianten.

4. Covid-19 – overaktiv immunrespons kan trigge produksjon av auto-antistoffer

Asymptomatisk (uten symptomer) Covid-19 infeksjon kan føre til langvarig skade, Long Covid-19, viser ny forskning fra Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles. Dette er den første studien som rapporterer om vedvarende forhøyede auto-antistoffer også etter mild eller asymptomatisk infeksjon. Mild Covid-19 infeksjon kan utløse immunrespons som varer utover akutt sykdom og bedring.

Når mennesker infiseres av et virus eller annet patogen, frigjør kroppens immunsystem proteiner kalt antistoffer. Antistoffene oppdager de «fremmede gjestene» og søker å nedkjempe fienden. I noen tilfeller produseres imidlertid auto-antistoffer som over tid kan angripe kroppens egne organer og vev.

Funnene som er basert på studie av 177 personer med gjennomgått Covid-19 infeksjon, viser at SARS-CoV-2 viruset kan forårsake produksjon av et stort spekter av auto-antistoffer, opptil seks måneder etter at pasientene er friske.

Forut for denne studien, var forskerne kjent med at alvorlig Covid-19 infeksjon kan forårsake så mye stress på immunsystemet at det produseres auto-antistoffer.

Denne ferske studien er den første som rapporterer om at vedvarende forhøyede nivå av auto- antistoffer etter tilfriskning, også kan forekomme etter mild eller asymptomatisk Covid-19 infeksjon. 

5. Long Covid-19 «Disse funnene hjelper å forklare hva som gjør Covid-19 til en så spesiell og unik sykdom», sier Justyna Fert-Bober, PhD, forsker og vitenskapskvinne ved Department of Cardiology at the Smidt Heart Institute og medforfatter av ovenfor nevnte studie.  «Dette mønsteret av immun dysregulering kan forklare de ulike langstidssymptomer vi ser hos mennesker som utvikler tilstanden som nå betegnes som Long Covid-19».

«Vi fant auto-antistoff aktivitet som vanligvis er koblet til kronisk inflammasjon, med skade på spesifikke organ system og vev, slik som ledd, hud og nervesystem», sier Susan Cheng, MD, direktør ved Institute for Research on Healthy Aging og medforfatter av studien. Noen av auto-antistoffene har vært forbundet med autoimmune sykdommer typisk hos kvinner. I denne studien viste imidlertid menn høyere antall av forhøyede auto-antistoffer enn kvinner.

Forskerteamet vil fortsette studiene og søke å identifisere typer av auto-antistoffer i pasienter med Long Covid-19. «Hvis vi bedre kan forstå disse auto-antistoff responsene og hvordan SARS-CoV-2 infeksjon trigger og vedlikeholder responsen, kan vi komme et skritt nærmere å finne behandling og også forstå hvordan vi kan forebygge», sier Cheng.

Vitenskapsmenn fra flere land forsker på auto-antistoffer ved Covid-19 infeksjon. Blant dem er Drs. PJ Utz ved Stanford University, Chrysanthi Skevaki ved Philipps University Marburg, Tyskland  and Eline Luning Prak ved the University of Pennsylvania. Mekanismen bak produksjon av auto-antistoffer ved Covid-19 infeksjon, er fortsatt ikke klarlagt. «Pasienter som etter vaksinasjon raskt mobiliserer antistoff respons til virus’ spike protein, kan man tenke har mindre sannsynlighet for utvikling av auto-antistoffer», sier Utz.  Forskerteam prøver også å finne ut om auto-antistoff produksjon under forløpet av Covid-19 infeksjon kan føre til utvikling av autoimmune sykdommer senere i livet. Fortsatt er mye uavklart og forskning pågår for fullt både i Israel og resten av verden.

Elisabeth Dramsdahl, 10. januar 2022

Andre innlegg

Utfordringer gir nye muligheter!

Utfordringer gir nye muligheter!

Utfordringene står i kø, i verden og i det enkelte menneskets liv. Koronakrisen ble avløst av krig i Europa og nå krig i Midt-Østen og trusler om at hele verden står i krig. Samtidig kan vi ikke stole på at media formidler sannheten. Kildene som benyttes, kan være...

Dødehavstiftelsens HelseWebinar

Dødehavstiftelsens HelseWebinar

Det har vært mange gode tilbakemeldinger etter webinaret 29. november. Dr. Marco Harari holdt et spennende foredrag hvor han presenterte en sammenfatning av de 10 største trendene som vil revolusjonere helsetjenesten i år 2024. Det er flere utfordringer. En befolkning...

Musikkens samspill med Hjernen

Musikkens samspill med Hjernen

MUSIKK - vår livslange følgesvenn til helse og livskraftGjennom hele livet preges vi av rytmer og musikk. Barnet i mors liv vokser til rytmen av mors hjerteslag og mange mødre synger til barnet under svangerskapet. Etter fødselen er babytreff med sang og musikk blitt...