Velkommen til Folkehelsemøte i Stavanger 13. juni kl. 19.00!

16 mai, 2022

Sted: Stavanger Sanitetsforening, Madlaveien 13, Stavanger.

Helsefremming i hverdagen
Dødehavets hemmeligheter – Raskere tilfriskning

Det blir foredrag ved overlege Elisabeth Dramsdahl.                                                                                                   
Leger og helsepersonell fra Dødehavstiftelsen vil delta. Det gis mulighet for å avtale nærmere for legekonsultasjon for de som tenker at opphold ved Dødehavet kan være nyttig.

Det blir enkel servering og fri adgang. Gave til Dødehavstiftelsens arbeid mottas med stor takk.

Det blir mulig å kjøpe kunstkort og akvareller av Kjell Pahr-Iversen. Dessuten vil et begrenset antall spesialopptrykk av professor Shaul Sukeniks bok være til salgs. Professor Sukenik bidro i Dødehavstiftelsens arbeid inntil sin død.

«…This unique book has no equal … to date…I enjoyed its flowing style and its simple explanations and I would like to have this book in my library as it should be in the library of anyone who enjoys a treasure such as the Dead Sea.»  Prof. Yehuda Shoenfeld.

“The Dead Sea – the world’s ultimate natural healing resort for diseases of the skin, joints, lungs, and heart, among others summarizes knowledge on the efficacy of the Dead Sea in the treatment of a broad range of diseases. It details the different diseases that can be treated successfully at the Dead Sea and describes, in simple terms that anyone can understand, the principles, mechanisms of action and advantages upon which the various treatments that are available at the health spas are based.”

Prof. Shaul Sukenik is a specialist in internal medicine and joint diseases. He has served as the head of Internal Medicine Department «D» of the Soroka University Medical Center since 1989 and was recently appointed as the head of the Division of Internal Medicine. He has published more than 160 papers and in clinical research he has focused on the efficacy of balneotherapy at the Dead Sea area for different rheumatic diseases.


Andre innlegg

Negative nyheter kan påvirke helsen

Negative nyheter kan påvirke helsen

Alle sanseinntrykk har innvirkning på våre tanker, følelser og adferd. Skjermbruk gir både syns- og hørselsinntrykk. Nyhetsbildet preges av katastrofer og kriser på rekke og rad. Konstant eksponering for negativ informasjon kan påvirke hjernen. Flere studier er...

Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Det unike mikroklimaet, på jordas laveste punkt, gir raskere tilfriskning ved ulike kroniske sykdommer. Eksponering i det ekstreme klimaet skjer etter medisinske protokoller og oppfølging av medisinsk fagteam, ledet av dr. Marco Harari. Kombinert med utendørs...

Mikrobiom og Covid-19

Mikrobiom og Covid-19

Mikrobiom og Covid-19En enorm rikdom av mikroorganismer bebor alle kroppens hulrom og huden. Det er mangeveis kommunikasjon mellom de ulike mikrobesamfunn i og på kroppen. Tarm-hjerne aksen er velkjent, likesom tarm-lunge aksen. Enhver endring i tarmens mikrobiota kan...