ME/CFS/SEID Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom er en kompleks sykdomstilstand med store utfordringer både for den syke selv og for familien.

Ved Dødehavsklinikken har tverrfaglig rehabilitering kombinert med klimaterapi vist gode langtidsresultater. Behandlingen påvirker immunsystemet og bidrar til å reparere og fornye fysiologiske funksjoner og prosesser, med styrking av kroppens og sinnets egne helbredende krefter. Behandlingsprogrammet er anerkjent og kan være en verdifull terapeutisk mulighet for pasienter som lider av kronisk utmattelsessyndrom. Behandlingen tilpasses den enkelte deltakers helsetilstand og behov.

Her kan du laste ned informasjon om ME:

Overlege Dag Gundersen Storla, uttaler:

«Jeg vil bare stemme i det som gjentatte ganger har vært sagt om verdien av opplegget ved Dødehavsklinikken når det gjelder flere kroniske sykdommer. Opplegget er unikt og vi ser bedre resultater enn når pasientene sendes til de norske rehab-stedene. Jeg har selv vært på konferanse og sett på opplegget, og fått inntrykk av at man holder en høy faglig standard. Jeg anbefaler Dødehavsklinikken til så å si hver eneste pasient. Men det er dessverre de færreste som har råd til å betale dette selv. For samfunnet blir et slikt opphold ikke dyrere enn ved et rehab-sted i Norge, derfor kan jeg ikke forstå at man har drevet en slik forskjellsbehandling. Jeg vil varmt anbefale at man får til en rammeavtale med de forskjellige helseforetakene, slik at alle norske pasienter med CFS/ME får nyte godt av dette tilbudet.»

Dr. Dag G. Storla har tidligere vært faglig ansvarlig overlege ved CFS/ME senteret ved OUS Aker og tilknyttet kompetansetjenesten. Han driver nå Bærum CFS/ME og Borreliose klinikk.

Tilleggskommentar fra Redaksjonen: Behandlingstilbudet og klinikken ved Dødehavet ble allerede i 2005 anerkjent med beste kvelitetsstandard av norske helsemyndigheter.

Håp og nye muligheter

For mange kronisk syke mennesker er behandlingsopphold ved Dødehavsklinikken blitt et viktig vendepunkt i sykdomsutviklingen – og i livet. Rundt 2000 kronisk syke mennesker har så langt gjennomført rehabilitering med bedret funksjonsnivå og livskvalitet og gode langtidsresultater. Fastlegene henviser i økende antall pasienter til behandling ved Dødehavsklinikken.

Etter mer enn 40 års studier er klimaterapi ved Dødehavet bevist å være en effektiv behandling ved en rekke kroniske lidelser. Ved Dødehavsklinikken kombineres den unike klimaterapien med et tverrfaglig helhetlig rehabiliteringsprogram, som ivaretar den enkeltes kroppslige og psykiske helse, i tillegg til de psykososiale utfordringene.

Rehabiliteringstilbudet er basert på vitenskapelig dokumenterte behandlinsgmetoder og tilrettelegges sammen med deg som deltaker. Ved Dødehavsklinikken «bygges helse» med fokus på den enkeltes ressurser og muligheter. Vårt norske behandlerteam bor sammen med gruppen og sikrer tett og personlig oppfølging.

Hele mennesket, tverrfaglig rehabilitering

Pasienter med kronisk sykdom har ofte flere helseutfordringer samtidig. Sykdomsbildet er sammensatt og det er behov for tilrettelagt behandling. Fysioterapi og fysisk aktivitet tilpasses den enkeltes kapasitet og skjer under veiledning. Det er mulig å benytte svømmebasseng, treningsstudio og sykler, og det er tilpasset turløyper i nærliggende naturreservat. Det er utarbeidet eget program for undervisning, som gis i gruppe tre ganger i uken. Veiledning i stressreduksjon er viktig, med trening i avspenning, pusteteknikker og aktiv tilstedeværelse.   Det legges vekt på kosthold og helsefremmende livsstil. Livsstyrketrening med innlæring av kognitive teknikker er gjennomgående i hele behandlingsprogrammet. Det er mulig å arbeide i små grupper og det gis anledning til individuelle samtaler med psykiater og psykoterapeut. En dag i uken er fridag uten behandlingsprogram. Da gis det mulighet for sightseeing, med historisk og kulturelle opplevelser i et spennende område.

 

Unik klimaterapi. Solen stråler annerledes ved Livets Sjø!

Helt siden Oldtiden har Dødehavet, eller Saltsjøen, vært kjent for sitt helsebringende klima. Som et unikt geologisk fenomen, ligger verdens mest saltrike innsjø på jordas laveste område, 420 meter under havoverflaten. Kombinasjonen av de fire elementene sollys, luft, mineralsalter og svart mud, danner sammen et unikt «naturlig helse spa» og et mikroklima som ikke finnes andre steder i verden. Denne ekstraordinære kombinasjonen av naturelementene har evnen til å reparere og fornye fysiologiske funksjoner og prosesser.

Klimaterapien omfatter soleksponering, varme mineralske svovelbad, varme mud-innpakninger og Dødehavsbad. Behandlingen påvirker immunsystemet og selve sykdomsprosessen og bidrar til å styrke kroppens og sinnets egne helbredende krefter. Behandlingen er uten risiko eller bivirkninger.

«Ved kronisk sykdom er det viktig å styrke kroppens og sinnets egne helbredende krefter og gi en behandling som er effektiv og uten bivirkninger.»
(overlege Jan Haslerud)