Helsefremmende arbeid

Kunnskap og kompetanse ved kronisk sykdom, tverrfaglig spesialisert rehabilitering og klimaterapi

Dødehavstiftelsen er en frivillig, ideell medisinsk organisasjon som driver helsefremmende arbeid som et supplement til det offentlige helsetilbudet.

Dødehavstiftelsen er en livssyns nøytral og politisk uavhengig organisasjon.

Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet. Dødehavstiftelsen bistår kommunene med veiledning og kompetansebygging.

Dødehavstiftelsen arbeider for at mennesker til tross for kronisk helseutfordring kan leve et aktivt liv med god livskvalitet.

Ved Dødehavet tilbys medisinsk tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi, et helhetlig tilbud med individuell tilpasning og norsk behandlerteam.

Dødehavstiftelsen arrangerer legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter.

 

Dødehavstiftelsen har egen vitenskapskomite under ledelse av sjeflege Marco Harari, som også sitter i styret for stiftelsen. Universitetene i Bergen og Stavanger er representert med prof. emer. Hugo A. Jørgensen og overlege Sigmund Lende.

Dr. Marco Harari har siden 1988 ledet det internasjonale behandlings- og forskningsarbeidet ved Dødehavet.

Arbeidet skjer i nært samarbeid med Dead Sea and Arava Science Center, Hadassah universitetssykehus, The Hebrew University, Jerusalem, Ludwig Maxmilian universitetssykehus, München, Universitetssykehuset Vinohrady, Praha, Tsjekkia, Forskningssenteret RIDS Institute ved prof. Arieh Ingber og dr. Marco Harari.

Gaver og medlemskap

Dødehavstiftelsen er en ideell, non-profit medisinsk organisasjon. Stiftelsen mottar ingen form for offentlig støtte.

Virksomheten opprettholdes takket være gaver fra privatpersoner og næringsliv.
Stadig flere mennesker lever med kroniske helseplager som ikke lar seg helbrede. Dagens helsetjenester fungerer ikke tilfredsstillende for denne gruppen, og det er mangel på rehabiliteringsplasser.

Dødehavstiftelsen arbeider for å bedre livskvaliteten til mennesker med kroniske lidelser,
gjennom helsefremmende arbeid og ved å styrke rehabiliteringstilbudet.

DØDEHAVSTIFTELSENS VENNER er en landsomfattende støtteforening.
Foreningens formål er å styrke Dødehavsstiftelsens arbeid, slik at opplysningsarbeidet, kunnskapsformidling og det medisinske tilbudet kan forbedres og utvides.

Hele vårt engasjement er drevet av et uegennyttig ønske om å hjelpe langtidssyke mennesker til aktivt liv med god livskvalitet. Dødehavstiftelsens Venner er ressursteam for Dødehavstiftelsen, med aktiviteter som å spre kunnskap om arbeidet og rekruttere medlemmer til venneforeningen.

Dersom du ønsker å bli medlem av venneforeningen, kan du betale den årlige kontingenten på 350 kroner til konto nr. 1503 03 83041 merket “Dødehavstiftelsens Venner” eller VIPPS-nummer 111157.
Samtidig sender du navn og kontaktinformasjon med epost, postadresse og telefon, til post@dodehavstiftelsen.no og bekrefter at du ønsker medlemskap – benytt gjerne INNMELDING boksen under.

Hver måned vil du få tilsendt medlemsbladet, med aktuelle medisinske nyheter og oppdatering om arbeidet.

Send en gave eller bli medlem nå! Medlemskontingent er kr. 350,-
konto nr. 1503 03 83041 eller VIPPS-nummer 111157

Merk innbetalingen med «Dødehavstiftelsens Venner»

Medlemskap

Fra utlandet: IBAN: NO 05 15030383041 BIC: DNBANOKKXXX

Dødehavstiftelsen P.O. box 111, N-4001 Stavanger, Norway

Du kan også støtte Dødehavstiftelsen ved å kjøpe kunst av Kjell Pahr-Iversen!

Kjell Pahr-Iversen er verdenskunstner og et medmenneske av de store, samfunnsbygger og filantrop. Han sitter i styret for Dødehavstiftelsen og har vært med å støtte arbeidet siden starten. I 2008 tilbrakte Kjell Pahr-Iversen en tid ved Dødehavet. Der skapte han 16 vakre akvareller som han donerte til stiftelsen. Ta kontakt for mer info: tlf. 91 91 69 84, post@dodehavstiftelsen.no

Doble kunstkort har han også trykket opp: Kunstkortpakker med 6 ulike motiv kan kjøpes til kr. 250,- pluss porto.

For bestilling av kunstkort send mail til: post@dodehavstiftelsen.no