Helsefremmende arbeid

Kunnskap og kompetanse ved kronisk sykdom, tverrfaglig spesialisert rehabilitering og klimaterapi

Dødehavstiftelsen er en frivillig, ideell medisinsk organisasjon som driver helsefremmende arbeid som et supplement til det offentlige helsetilbudet.

Dødehavstiftelsen er en livssyns nøytral og politisk uavhengig organisasjon.

Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet. Dødehavstiftelsen bistår kommunene med veiledning og kompetansebygging.

Dødehavstiftelsen arbeider for at mennesker til tross for kronisk helseutfordring kan leve et aktivt liv med god livskvalitet.

Ved Dødehavet tilbys medisinsk tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi, et helhetlig tilbud med individuell tilpasning og norsk behandlerteam.

Dødehavstiftelsen arrangerer legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter.

 

Dødehavstiftelsen har egen vitenskapskomite under ledelse av sjeflege Marco Harari, som også sitter i styret for stiftelsen. Universitetene i Bergen og Stavanger er representert med prof. emer. Hugo A. Jørgensen og overlege Sigmund Lende.

Dr. Marco Harari har siden 1988 ledet det internasjonale behandlings- og forskningsarbeidet ved Dødehavet.

Arbeidet skjer i nært samarbeid med Dead Sea and Arava Science Center, Hadassah universitetssykehus, The Hebrew University, Jerusalem, Ludwig Maxmilian universitetssykehus, München, Universitetssykehuset Vinohrady, Praha, Tsjekkia, Forskningssenteret RIDS Institute ved prof. Arieh Ingber og dr. Marco Harari.