Erfaringer fra pasienter

Det finnes mange eksempler på gode resultater ved Dødehavsklinikken.

En 62 år gammel kvinne fra Rogaland forteller at ryggoperasjonen kunne avlyses og at hun er tilbake i full jobb.

En 50 åring fra Jæren slapp kneoperasjon og kunstig ledd, og er fortsatt smertefri etter 2 år.

Etter å ha levet med kroniske smerter og sterke smertestillende medisiner og sovetabletter i 17 år, er 47 år gamle Arne fortsatt smertefri og uten tabletter, tre år etter gjennomført behandling ved Dødehavsklinikken.

En 27 år gammel kvinne fra Stavanger har fullført utdannelsen og er nå i arbeid, etter å ha vært ufør i 5 år på grunn av ME.

”Nå har jeg fullført utdannelsen og forlovet meg! Jeg var syk med ME i 4 ½ år. Takket være tre ukers behandling ved Dødehavsklinikken, har jeg fått et nytt liv!” (Kvinne 23 år, ME)

”Psoriasis over hele kroppen siden jeg var 17 år gammel og har prøvd alt av tilgjengelig behandling. Etter behandlingen ved Dødehavsklinikken er huden min for første gang på 30 år uten tegn til sykdom! Dette er fantastisk!” (Mann 47 år, psoriasis)

”Behandlingen ble lagt til rette spesielt for mine behov, både kroppslig og mentalt. Jeg som enkeltmenneske ble ivaretatt og mine plager tatt på alvor. Etter tre år sengeliggende med ME, er jeg nå tilbake i arbeid!” (Kvinne 31 år, ME)

”Dette er det beste som har hendt meg. Å få komme under behandling av et team som vil høre på meg og min situasjon, gav meg tillit og selvfølelse. Jeg har aldri tidligere blitt så godt oppfulgt. Min livskvalitet har bedret seg mye.” (mann 66 år, leddgikt i 40 år)

”Jeg har ikke smerter lenger og har helt sluttet med smertestillende medisiner!” (kvinne 70 år, nakkeslengskade i 10 år)

”Å føle seg så godt ivaretatt både fysisk og psykisk, som igjen gjør at hverdagen med smerter og innvendig sorg blir lettere å bære.” (kvinne 55 år, leddgikt og depresjon)

”Helheten er bra. Å bli tatt på alvor.” (kvinne 52 år, fibromyalgi)

”Det helsemessige utbyttet av den totale behandlingspakken var mye større enn forventet. Også at hele mennesket ble ivaretatt.” (kvinne 55 år, postpolio)

”Størst betydning var det at tilbudene hadde omtanke for hele mennesket. Behandlingstilbudene var mange og varierte. Velorganisert.” (kvinne 74 år, leddgikt)

”Helheten i opplegget var av den største betydningen.” (mann, 67 år, gikt, ortopedisk)

”Det som hadde størst betydning var helheten i behandlingsopplegget.” (kvinne, 61 år, revmatisk sykdom)

”Størst betydning var helheten med oppholdet.” (kvinne 76 år, psoriasis artritt)