Pårørende- og Familie Helse

«Hvordan har DU det?»

To ukers tilbud om Helsefremming og sykdomsforebygging, med individuell kartlegging og Klimaterapi

Som pårørende til en som er kronisk syk, befinner du deg i en krevende livssituasjon med risiko for å utvikle egen fysisk og psykisk sykdom. Sykdommen rammer hele familien og dagliglivet blir endret. Når hovedfokus er på den syke, kan du som pårørende føle deg usynlig. Belastningen blir stor ved å skulle ivareta egne behov samtidig som den syke trenger all oppmerksomhet og omsorg.

Som pårørende er du en ressurs, ikke bare for den syke, men også for helseapparatet. Forskning bekrefter at familien er en helsefremmende faktor. Nærhet og åpenhet mellom familiemedlemmer forebygger problemer. Spørsmål mange pårørende stiller seg er: «Hvor lenge makter jeg å være en ressurs for den syke?  Hva må til for at jeg holder meg frisk?» 

Som pårørende har du behov som må dekkes for å unngå at du og familien endres fra å være en ressurs til å bli en begrensning for den kronisk syke.

  • Du trenger aksept, tid og anledning til å ivareta egen psykisk og fysisk helse
  • Du trenger støtte til å opprettholde aktiviteter, arbeid og sosialt nettverk
  • Du trenger opplæring, veiledning og rådgivning tilpasset din situasjon
  • Mange pårørende har glede og nytte av samvær med andre i samme situasjon

Fremfor alt har du kanskje behov for et frikvarter og den gode samtalen. Tid og rom til å reflektere og kanskje erkjenne behovet for omprioritering og reorientering.

Målet for oppholdet er å legge forholdene til rette for at du som deltaker skal få overskudd og kunnskap til å gjennomføre nødvendig endringsarbeid. Programmet inneholder blant annet:

  • Individuell kartlegging av risikofaktorer – tilrettelegging, oppfølging og veiledning
  • Tverrfaglig norsk helseteam – Individuell tilpasning
  • Klimaterapi med Dødehavsbad i omgivelser med høyt barometertrykk og økt oksygeninnhold, mineralske svovelbad, medisinsk massasje og varme mud-innpakninger
  • Fysisk aktivitet og fysioterapi, stress-håndtering og avspenning
  • Kunnskapsformidling og veiledning
  • Næringsrike og varierte måltider tilpasset alle behov

Dødehavet danner grensen mellom Jordan og Israel. Dødehavsklinikken ligger i Negev ørkenen i sørenden av Dødehavet, på jordas laveste punkt, 420 meter under havoverflaten.

Praktiske opplysninger: To ukers opphold i delt dobbeltrom ved Lot Spa Hotel, Ein Bokek, Dødehavet. Alt program, klimaterapi, frokost- og middagsbuffet er inkludert. Gruppene reiser samlet tur/retur.

Vær velkommen til kontakt med Dødehavstiftelsen tlf. 91 91 69 84 eller post@dodehavstiftelsen.no

«Med omsorg for den enkelte, med natur og vitenskap som forankring».