Medisinsk Ideell Organisasjon

Helsefremmende arbeid

Behandling – Kunnskap – Kompetanse

SISTE NYTT 22. mai 2023:

Dato for neste behandlingsgruppe ved Dødehavet er 19. oktober – 9. november 2023. Søknader vurderes fortløpende. Les mer

Hjerneføde og hjernehelse
Hjernen er kroppens mest kompliserte organ og samtidig det mest sårbare. Overkommandoen styrer alle prosesser i «det hele mennesket». God hjerneføde gir god hjernehelse og kan bedre hukommelsen og den psykiske helsen! Les mer

Helsebygging og rehabilitering

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering ved Dødehavet. Tre ukers behandlingsopphold i unikt mikroklima på jordas laveste punkt.

Kunnskap/ utdanning

Legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter, med kompetanse og veiledning til kommunene.

Kompetanse/ dokumentasjon

Dødehavstiftelsens arbeid kvalitetssikres gjennom dokumentasjon og forskning.

Long Covid-19

Tre ukers tverrfaglig spesialisert rehabilitering i oksygenrikt mikroklima ved Dødehavet.

Dødehavstiftelsen er en frivillig, ideell medisinsk organisasjon som driver helsefremmende arbeid som et supplement til det offentlige helsetilbudet.

Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet. Dødehavstiftelsen bistår kommunene med veiledning og kompetansebygging. Ved den norske Dødehavsklinikken tilbys medisinsk tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi, et helhetlig tilbud med individuell tilpasning og norsk behandlerteam.

Dødehavet – helsefremmende
i 4000 år

På jordas laveste punkt, 420 meter under havoverflaten, finnes et unikt mikroklima – med verdens mest saltrike innsjø og oksygenrike luft.

Dødehavsklinikken tilbyr et omfattende behandlingstilbud som ivaretar hele mennesket.

På spor av et friskere liv!

Dødehavstiftelsen er en norsk ideell medisinsk organisasjon som gjennom nær 20 års frivillig arbeid, har hjulpet tusenvis av langtidssyke norske pasienter til aktivt liv og arbeid.

Mange har hatt nytte av tre ukers spesialisert rehabilitering ved Dødehavet. Andre har fått hjelp gjennom rask kartlegging og veiledning.

Nytt

Hjerneføde og hjernehelse

Hjerneføde og hjernehelse

Hjernen er kroppens mest kompliserte organ. «Overkommandoen» styrer alle prosesser i «det hele mennesket». Samtidig er hjernen vårt mest sårbare organ og tar raskt skade ved mangel på oksygen eller...