Medisinsk Ideell Organisasjon

Helsefremmende arbeid

Behandling – Kunnskap – Kompetanse

» … en historie som taler for seg selv.
Mennesker som gjenvinner helse, håp og tro på en fremtid som de kan klare.»
Fastlege Kjell Harald Horpestad

Dødehavstiftelsens Helse Webinar
Neste webinar dato: 20.03.24
Tema: Lys og Kroniske Smerter
Sammenhengen mellom sollys og kronisk smerte.
Et mindre kjent aspekt ved kronisk smertesyndrom.

Til Helse Webinar

SISTE NYTT 15. februar 2024:

Rehabiliteringsopphold ved Dødehavet er planlagt 7. – 28. september og 26. oktober – 16. november 2024. Dersom myndighetenes reiseråd heves, kan det la seg gjennomføre. Sikkerheten kommer først, vi følger UDs reiseanbefalinger.

Søknadspapirer kan sendes til Dødehavstiftelsens Digipost.

Kontakt oss:

Telefontid er tirsdag og torsdag kl. 11–14. Vi oppfordrer til å sende henvendelser pr. e-post. Oppgi ditt telefonnummer, så ringer vi deg.  post@dodehavstiftelsen.no

Helsebygging og rehabilitering

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering ved Dødehavet. Tre ukers behandlingsopphold i unikt mikroklima på jordas laveste punkt.

Kunnskap/ utdanning

Legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter, med kompetanse og veiledning til kommunene.

Kompetanse/ dokumentasjon

Dødehavstiftelsens arbeid kvalitetssikres gjennom dokumentasjon og forskning.

Long Covid-19

Tre ukers tverrfaglig spesialisert rehabilitering i oksygenrikt mikroklima ved Dødehavet.

Dødehavstiftelsen er en frivillig, ideell medisinsk organisasjon som driver helsefremmende arbeid som et supplement til det offentlige helsetilbudet.

Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet. Dødehavstiftelsen bistår kommunene med veiledning og kompetansebygging. Ved den norske Dødehavsklinikken tilbys medisinsk tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi, et helhetlig tilbud med individuell tilpasning og norsk behandlerteam.

Dødehavet – helsefremmende
i 4000 år

På jordas laveste punkt, 420 meter under havoverflaten, finnes et unikt mikroklima – med verdens mest saltrike innsjø og oksygenrike luft.

Dødehavsklinikken tilbyr et omfattende behandlingstilbud som ivaretar hele mennesket.

På spor av et friskere liv!

Dødehavstiftelsen er en norsk ideell medisinsk organisasjon som gjennom nær 20 års frivillig arbeid, har hjulpet tusenvis av langtidssyke norske pasienter til aktivt liv og arbeid.

Mange har hatt nytte av tre ukers spesialisert rehabilitering ved Dødehavet. Andre har fått hjelp gjennom rask kartlegging og veiledning.

Nytt

Utfordringer gir nye muligheter!

Utfordringer gir nye muligheter!

Utfordringene står i kø, i verden og i det enkelte menneskets liv. Koronakrisen ble avløst av krig i Europa og nå krig i Midt-Østen og trusler om at hele verden står i krig. Samtidig kan vi ikke...

Dødehavstiftelsens HelseWebinar

Dødehavstiftelsens HelseWebinar

Det har vært mange gode tilbakemeldinger etter webinaret 29. november. Dr. Marco Harari holdt et spennende foredrag hvor han presenterte en sammenfatning av de 10 største trendene som vil...

Musikkens samspill med Hjernen

Musikkens samspill med Hjernen

MUSIKK - vår livslange følgesvenn til helse og livskraftGjennom hele livet preges vi av rytmer og musikk. Barnet i mors liv vokser til rytmen av mors hjerteslag og mange mødre synger til barnet...