Medisinsk Ideell Organisasjon

Helsefremmende arbeid

Rehabilitering – Utdanning – Forskning

Kunnskapsformidling og veiledning
Helsehjelp i samhandling med fastlegene

» – med omsorg for den enkelte, med natur og vitenskap som forankring»

» … en historie som taler for seg selv.
Mennesker som gjenvinner helse, håp og tro på en fremtid som de kan klare.»
Fastlege Kjell Harald Horpestad

Dødehavstiftelsens Helse Webinar
Vi fortsetter med nye Helse Webinar til høsten. Presentasjoner fra vårens program finner du her: Til Helse Webinar

SISTE NYTT 30. mai 2024:

Alderdom med omsorg
Alderdommen er en viktig livsfase og selve «gullalderen» i livet. Med et langt levet liv av erfaringer og tilegnet visdom, er det et kapittel hvor det blir viktig å overlevere «livs-testamentet», livsverdier, både materielt, eksistensielt og åndelig, til neste generasjon.

Vi må legge til rette for en spesialisert helhetlig helsetjeneste som ivaretar eldre menneskers spesielle behov i ulike livsfaser. Trygghet, respekt og verdighet, er grunnleggende. Pårørende er en stor ressurs som også må ivaretas. Les mer

Rehabiliteringsopphold ved Dødehavet er planlagt 26. oktober – 16. november 2024. Dersom myndighetenes reiseråd heves, kan det la seg gjennomføre. Sikkerheten kommer først, vi følger UDs reiseanbefalinger.

Søknadspapirer kan sendes til Dødehavstiftelsens Digipost.

Kontakt oss:

Telefontid er tirsdag og torsdag kl. 11–14. Vi oppfordrer til å sende henvendelser pr. e-post. Oppgi ditt telefonnummer, så ringer vi deg.  post@dodehavstiftelsen.no

Helsebygging og rehabilitering

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering ved Dødehavet. Tre ukers behandlingsopphold i unikt mikroklima på jordas laveste punkt.

Kunnskap/ utdanning

Legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter, med kompetanse og veiledning til kommunene.

Kompetanse/ dokumentasjon

Dødehavstiftelsens arbeid kvalitetssikres gjennom dokumentasjon og forskning.

Long Covid-19

Tre ukers tverrfaglig spesialisert rehabilitering i oksygenrikt mikroklima ved Dødehavet.

Nytt

Alderdom med omsorg

Alderdom med omsorg

Alderdom Geriatri, eller aldersmedisin, er egen spesialitet under fagfeltet indremedisin. Forandringer i en aldrende kropp og hjerne gjør at sykdommer opptrer annerledes og medisiner kan virke på en...

Helhetlig Helse

Helhetlig Helse

Helse Webinar “Helhetlig Helse” ble gjennomført av dr. Harari 17. april 2024. Med tittel Helhetlig Helse er hovedbudskapet å formidle sammenhengen mellom mental og fysisk helse. Alle har vi en...

Sollys og smerte

Sollys og smerte

Kroniske smerter er en økende helseutfordring med betydelige konsekvenser, både for den enkelte, familien og samfunnet. Kronisk muskel-skjelett smerter, ofte kombinert med depresjon og angst, er...

Dødehavet – helsefremmende
i 4000 år

På jordas laveste punkt, 420 meter under havoverflaten, finnes et unikt mikroklima – med verdens mest saltrike innsjø og oksygenrike luft.

Dødehavsklinikken tilbyr et omfattende behandlingstilbud som ivaretar hele mennesket.

På spor av et friskere liv!

Dødehavstiftelsen er en norsk ideell medisinsk organisasjon som gjennom over 20 års frivillig arbeid, har hjulpet tusenvis av langtidssyke norske pasienter til aktivt liv og arbeid.

Mange har hatt nytte av tre ukers spesialisert rehabilitering ved Dødehavet. Andre har fått hjelp gjennom rask kartlegging og veiledning.

Dødehavstiftelsen er en medisinsk ideell organisasjon som driver helsefremmende arbeid.

Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er del av det sykdomsforebyggende arbeidet, hvor Helse webinar, nyhetsbrev og folkehelsemøter er sentralt. Dødehavstiftelsen bistår kommunene med veiledning. Helsehjelp gis i samarbeid med fastlegene. Ved Dødehavet tilbys tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi.