Medisinsk Ideell Organisasjon

Helsefremmende arbeid

Behandling – Kunnskap – Kompetanse

SISTE NYTT 5. august 2022:

Registrering til behandlingsopphold våren 2023 er i gang.
Ta kontakt: post@dodehavstiftelsen.no

Tidspunkt: 11. mars – 1. april og 15. april – 6. mai

Helsebygging og rehabilitering

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering ved Dødehavet. Tre ukers behandlingsopphold i unikt mikroklima på jordas laveste punkt.

Kunnskap/ utdanning

Legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter, med kompetanse og veiledning til kommunene.

Kompetanse/ dokumentasjon

Dødehavstiftelsens arbeid kvalitetssikres gjennom dokumentasjon og forskning.

Long Covid-19

Tre ukers tverrfaglig spesialisert rehabilitering i oksygenrikt mikroklima ved Dødehavet.

Dødehavstiftelsen er en frivillig, ideell medisinsk organisasjon som driver helsefremmende arbeid som et supplement til det offentlige helsetilbudet.

Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet. Dødehavstiftelsen bistår kommunene med veiledning og kompetansebygging. Ved den norske Dødehavsklinikken tilbys medisinsk tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi, et helhetlig tilbud med individuell tilpasning og norsk behandlerteam.

Dødehavet – helsefremmende
i 4000 år

På jordas laveste punkt, 420 meter under havoverflaten, finnes et unikt mikroklima – med verdens mest saltrike innsjø og oksygenrike luft.

Dødehavsklinikken tilbyr et omfattende behandlingstilbud som ivaretar hele mennesket.

På spor av et friskere liv!

Dødehavstiftelsen er en norsk ideell medisinsk organisasjon som gjennom nær 20 års frivillig arbeid, har hjulpet tusenvis av langtidssyke norske pasienter til aktivt liv og arbeid.

Mange har hatt nytte av tre ukers spesialisert rehabilitering ved Dødehavet. Andre har fått hjelp gjennom rask kartlegging og veiledning.

Nytt

Velkommen til Folkehelsemøte i Stavanger                   13. juni kl. 19.00!

Velkommen til Folkehelsemøte i Stavanger 13. juni kl. 19.00!

Det blir foredrag ved overlege Elisabeth Dramsdahl. Leger og helsepersonell fra Dødehavstiftelsen vil delta. Det gis mulighet for å avtale nærmere for legekonsultasjon for de som tenker at opphold ved Dødehavet kan være nyttig.

Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Det unike mikroklimaet, på jordas laveste punkt, gir raskere tilfriskning ved ulike kroniske sykdommer. Eksponering i det ekstreme klimaet skjer etter medisinske protokoller og oppfølging av...

Mikrobiom og Covid-19

Mikrobiom og Covid-19

Mikrobiom og Covid-19En enorm rikdom av mikroorganismer bebor alle kroppens hulrom og huden. Det er mangeveis kommunikasjon mellom de ulike mikrobesamfunn i og på kroppen. Tarm-hjerne aksen er...