Hvem kan søke opphold?

praktiske opplysninger, betingelser og vilkår

I 2024 planlegges det for følgende rehabiliteringsopphold:
16. mars – 6. april, 7.- 28. september og 26. oktober – 16. november.
Det er begrenset antall plasser.

På bakgrunn av legens søknad og egen-utfylt søknadsskjema, vurderes tildeling av behandlingsplass av Dødehavstiftelsens medisinske spesialistteam. Søknadspapirer med Medisinsk Sykehistorie og Helseopplysninger, kan ikke være eldre enn 6 måneder ved avreise.

Om behandlingsstilbudet

Ved Dødehavsklinikken kombineres den unike klimaterapien med et tverrfaglig helhetlig rehabiliteringsprogram, tilpasset den enkeltes behov. Det handler om å ivareta både den kroppslige og mentale helsen, i tillegg til de psykososiale utfordringer det er å leve med langvarig sykdom.

Norsk tverrfaglig behandlerteam av sykepleiere, fysioterapeut og lege bor sammen med gruppen ved Lot Hotel. Regelmessige konsultasjoner med spesialist-legeteam sikrer medisinsk faglig tilrettelegging gjennom hele perioden. Tverrfaglig behandlerteam deltar i veiledning og tilrettelegging, slik at alle skal få størst mulig utbytte. Medisinsk sluttrapport bringes med hjem til fastlegen.

Søknadsskjema:

Opphold ved Dødehavsklinikken må planlegges i god tid. Dersom fastlegen vurderer det slik at du kan ha nytte av rehabiliteringstilbudet, må søknad sendes til Dødehavstiftelsen.

Behandlingsopphold “Raskere til aktivt liv!” – for deg med helseplager
Tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi:
HELSEOPPLYSNINGER   (fylles ut av fastlege)
MEDISINSK SYKEHISTORIE  (fyller ut selv)
HELSESERTIFIKAT for ledsager  (fylles ut av fastlege)

For at vi skal kunne behandle din søknad trenger vi opplysninger av sensitiv karakter.
Ikke send sensitiv informasjon som epost. Vi ber deg skrive ut de aktuelle skjemaene og sende til oss i vanlig postgang.
Dødehavstiftelsen, Pb 111, 4001 Stavanger

Søknader behandles fortløpende av Dødehavstiftelsens spesialistteam, før endelig godkjenning om tildeling av behandlingsplass foreligger.

Krav til søkere

For å kunne delta, må du være selvhjulpen og godkjenne Dødehavstiftelsens betingelser og vilkår.

Målgrupper: Ulike sykdomsgrupper kan nyttegjøre seg behandlingen. Mennesker med muskel- og skjelettlidelser, slik som fibromyalgi, kroniske smerter, revmatisk sykdom, slitasjegikt/artrose og opptrening etter ortopedisk operasjon. Videre kan mennesker med utmattelse og ME/CFS nyttegjøre seg tilbudet. Det samme gjelder ved hudlidelser og kronisk lungesykdom som astma og KOLS, Long Covid-19.

Bruk av medisiner forordnet av lege opprettholdes under behandlingsoppholdet, og deltagerne må medbringe egne medisiner for 3-4 ukers opphold.

Ved følgende tilstander er det ikke mulig å delta: Ustabil hjertesykdom, alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, fotosensitivitet, malignt melanom, alvorlig nyresvikt, ustabil epilepsi, alvorlig psykisk sykdom, tablett- og alkoholmisbruk.

Viktig informasjon

Etter at alle medisinske opplysninger er vurdert av medisinsk fagteam, kan behandlingsplass tilbys. Dersom kriteriene for behandling ikke er oppfylt, vil det bli gitt avslag på søknad.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at en behandlingsgruppe skal gjennomføres. Dersom en gruppe må avlyses, har ikke deltaker krav på erstatning, men beløpet som er innbetalt vil bli tilbakebetalt.

Priser

Depositum må være innbetalt senest 90 dager før avreise, mens restbeløp må være betalt 60 dager før avreise. 

Dato Opphold Pris
*16.03 – 06.04 3 ukers Rehabilitering og Klimaterapi
07.09 – 28.09 3 ukers Rehabilitering og Klimaterapi
26.10 – 16.11 3 ukers Rehabilitering og Klimaterapi

 *opphold 16.03-06.04 avlyst grunnet UD`s reiseråd for Israel

Prisene gjelder per person i delt dobbeltrom, inkl. halvpensjon med frokost og middagsbuffet.
Det inngår medisinsk rehabilitering- og klimaterapi program.
Priser for 2024 annonseres så snart de foreligger.

Vilkår for opphold

I forbindelse med behandlingsopphold ved Dødehavet, samtykker deltaker i at informasjon i utfylte helseskjema «Medisinsk sykehistorie» og «Helseopplysninger», benyttes til å tilpasse behandlingsprogrammet og senere til å evaluere effekten av behandlingen.

Deltaker i dobbeltrom tildeles rom med en annen deltaker.

Reiseforsikring med avbestillingsforsikring bør tegnes før betaling.

Innbetaling

Depositum NOK 10.000,- pr. person blir fakturert ved reservasjon av plass. Beløpet blir refundert dersom søknad ikke godkjennes. Depositum er en bindende andel av betalingen og beløpet blir ikke refundert hvis deltaker senere avbestiller. Depositum fratrekkes totalbeløpet på sluttfaktura.

Avbestilling
Hvis turen avbestilles 60 – 45 dager før avreise, kreves 60 % av totalprisen.
Avbestilles turen mindre enn 45 dager før avreise, bortfaller retten til avbestilling og retten til refusjon av innbetalt beløp. For å være gyldig, må alle endringer og/eller avbestillinger skje skriftlig til Dødehavstiftelsen.

Viktig informasjon
For gjennomføring av oppholdet, tas forbehold om uforutsette hendelser og situasjon utenfor vår kontroll. Dødehavstiftelsen følger til enhver tid norske myndigheters anbefaling og reiseråd. Dersom en gruppe må avlyses, har ikke deltaker krav på erstatning.

Har du spørsmål?

Vi er her for å hjelpe!

Har du spørsmål?

Vi er her for å hjelpe!