Klimatiske forhold ved Dødehavet

Ved kronisk sykdom er det viktig å styrke kroppens og sinnets egne helbredende krefter. Det er vitenskapelig dokumentert at de spesielle klimatiske forholdene ved Dødehavet gir langtids helsegevinst.

Miniunivers og mikroklima på jordens laveste punkt

Dødehavet, Saltsjøen eller Livets sjø, har vært kjent for sine helsebringende egenskaper siden bibelsk tid. Som et unikt geologisk fenomen ligger Dødehavet plassert i hjertet av den syrisk-afrikanske Riftdalen, 420 meter under havoverflaten. Her finner vi et miniunivers med et helt spesielt mikroklima. Kombinasjonen av de fire elementene sollys, luft, mineralsalter og svart mud, danner sammen et unikt ”naturlig helse-spa” og et mikroklima som ikke finnes andre steder i verden. Denne ekstraordinære kombinasjonen av naturelementer har evnen til å reparere og fornye fysiologiske funksjoner og prosesser. Kunnskaper om disse spesielle klimaforholdene nyttiggjør spesiallegene seg av i behandlingen.

Dødehavet ligger i en ørken med jordas laveste relative luftfuktighet. Klimaet et tørt året rundt, med mindre enn 45 mm nedbør og 330 soldager i året. Nettopp her er det kronisk syke nordmenn bygger helse gjennom tre ukers intensiv flerfaglig rehabilitering.

Helsebringende sollys

Dødehavet har gjennomsnittlig 330 soldager i året. Solstrålene filtreres gjennom tre naturlige lag: 400 meter ekstra atmosfære, en tykk dis av mineralaerosoler dannet av fordampning fra sjøen, og ozonlaget. Til sammen fungerer disse lagene som et filter som reduserer intensiteten av den ultrafiolette strålingen, både A-strålene (UVA) og, enda viktigere, de skadelige B-strålene (UVB). Intensiteten av solstrålingen ved Dødehavet måles tre ganger i timen året rundt. Mange års dataregistrering viser at dødehavsområdet sammenlignet med andre lokaliteter har 10 % redusert UVB-stråling (bølgelengde under 310 nm) og 3,6 % redusert UVA-stråling. Dette fenomenet gjør at soleksponering kan benyttes i behandlingen uten fare for alvorlige bivirkninger. Sollyset er vår viktigste kilde for vitamin D, og solmangel gjør at de fleste som bor på nordlige breddegrader har for lavt innhold av vitamin D i kroppen. Vitamin D er av vesentlig betydning for et velfungerende immunsystem. Soleksponering med rask stigning av kroppens vitamin D-nivå er en viktig terapeutisk faktor ved behandling av en rekke ulike kroniske sykdommer ved Dødehavet.

Ekstraordinær luft

Det er flere faktorer som gjør luften ved Dødehavet unik.
Siden området ligger 420 meter under havets overflate, har det verdens høyeste barometertrykk, slik at luften har 6-8 % høyere oksygenmetning enn luften ved sjønivå. Det tørre klimaet og en konstant høy fordampning fra Dødehavet gjør luften rik på ulike mineralsalter, spesielt magnesium og brom, som har avslappende virkning på nervesystem og muskulatur. Klimaet ved Dødehavet er tørt og komfortabelt året rundt, med mindre enn 45 millimeter nedbør i vintermånedene.

Luften er fri for forurensning og allergifremkallende partikler. Det er ingen CO2-produserende industri i området, og den sparsomme ørkenvegetasjonen gjør at luften er nærmest fri for pollen. Mennesker med astma, KOLS, cystisk fibrose og hjertesykdommer merker spesielt godt de gunstige luftforholdene ved Dødehavet.

Mineralsalter, svovel og svart Dødehavsmud

Dødehavet har ingen avløp, og vannet forsvinner gjennom fordampning i det tørre, varme ørkenklimaet. Gjennom mangfoldige år har denne prosessen gjort Dødehavet til verdens mest saltrike sjø.

Mer enn 21 ulike mineralsalter er identifisert ved navn, blant annet magnesium, kalsium, brom og kalium. Saltinnholdet i Dødehavet er 32 %, altså ti ganger høyere enn vanlig sjøvann (3 %). Dette forklarer den store oppdriften, som gjør at vi flyter på vannet (vi mister en tredjedel av vår spesifikke kroppsvekt). Derfor blir også effekten av trening og fysioterapi mye større i Dødehavet sammenlignet med trening i ordinært vannbasseng.

Med sin mineralrikdom har Dødehavet helsebringende egenskaper og demper smerter, stivhet og hevelse i ledd og muskulatur. Det bedrer blodsirkulasjonen og virker avspennende på nervesystemet. Det livgivende vannet gir også en stor helsegevinst til huden vår.

Varme mineralske svovelkilder finnes flere steder langs Dødehavet og benyttes i behandlingen. Det samme gjelder det svarte dødehavsmudet, som etter rensing og steriliseringsprosesser benyttes i den medisinske behandlingen.

 

  • Stabilt høy temperatur

  • Lav relativ luftfuktighet

  • Høyt barometertrykk

  • Oksygenrik luft, med høyt innhold av brom og magnesium

  • Sollyset, med en unik sammensetning av ultrafiolett A- og B-stråling, muliggjør soleksponering som en viktig del av den medisinske klimabehandlingen

  • Dødehavet har jordens høyeste konsentrasjon av mineralsalter og svovel, som også finnes i Dødehavsmudet

330 solskinnsdager pr. år. Total nedbørsmengde mindre enn 45 mm pr. år.
(Kildehenvisning: Dead Sea Medical Research Center)