Hudlidelser

Psoriasis

Psoriasis er en kronisk, ikke-smittsom autoimmun sykdom, med en forekomst på 5 % i Norge. Lidelsen er en tilbakevendende tilstand som varierer i alvorlighetsgrad. Psoriasis kan gi symptomer både i huden og leddene.

Årsaken til psoriasis er ikke kjent, men sykdommen har antakelig en genetisk komponent. Helsefremmende kosthold og livsstil kan bedre forløpet ved psoriasis. Flere ulike behandlinger er tilgjengelig, men psoriasis er en utfordrende tilstand å behandle, og det er fare for bivirkninger ved langtidsbehandling.

Klimaterapi ved Dødehavet har gjennom en rekke kliniske studier vist seg å være en meget effektiv og trygg behandling, uten bivirkninger.

Verdens fremste ekspertise innen psoriasis-behandling uttaler:

«This leaves no doubt about the capabilities of the natural Psoriasis treatment:
Sunlight can be a valuable treatment option for people with psoriasis. Eighty percent of
the people who get regular daily doses of sunlight enjoy improvement or clearing of their psoriasis.

For climatotherapy, the best-known location is the Dead Sea in Israel, where each year thousands of people with psoriasis and other skin disease go for extensive sun exposure and baths in the unique water. Other climatotherapy sites do exist around the world, but their facilities and reputation do not match that of the Dead Sea.»
From: The National Psoriasis Foundation Official Web site

Ved hudsykdommer som psoriasis er det dokumentert at behandlingen

 • er meget effektiv hos 99 %, full remisjon hos de aller fleste (85 %)
 • gir bedre langtidseffekt enn andre typer behandlinger (8-12 måneder)
 • fører til at tilbakefall er mindre alvorlig
 • gir sosial og psykologisk bedring
 • gir lav dose UV-stråling fra solen, kortikosteroider brukes ikke
 • er mer kostnadseffektiv enn annen behandling

Flere hundre vitenskapelige studier og behandling av mer enn 30.000 pasienter viser at resultatene av medisinsk klimaterapi ved Dødehavet er overlegen annen terapi.

Vitiligo

Vitiligo er en autoimmun sykdom som fører til flekkvist pigmenttap i hud og slimhinner. Vitiligo oppstår når cellene som produserer melanin dør eller slutter å fungere.

Sykdommen påvirker vanligvis hud og slimhinner på enkelte områder av kroppen, men kan også påvirke hår og øyne. Både omfang og hastighet av sykdommens utbredelse er uforutsigbare.

Vitiligo rammer alle hudtyper, men blir mer synlig jo mørkere huden er i utgangspunktet. Tilstanden er ikke livstruende eller smittsom. For de som rammes er den imidlertid en sykdom som kan medføre stor psykisk belastning.

Behandling av hudsykdommen Vitiligo:

Klimaterapi ved Dødehavet er en vitenskapelig dokumentert behandlingsform utviklet av spesiallege dr. Marco Harari ved DMZ Medical Center, Lot Spa Hotel. De klimatiske faktorene anvendes etter bestemte terapeutiske protokoller og under nøye legekontroll og individuell tilpasning. Gjennom påvirkning av immunsystemet reduseres sykdomsutviklingen. Klimaterapi ved Dødehavet er den eneste virksomme behandlingsmetode ved Vitiligo. Behandlingen er en naturens behandlingsform uten bivirkninger.

Ved vitiligo er den best egnede behandlingsperioden tidsrommet april-oktober. Etter 3-4 ukers behandling starter repigmenteringsprosessen, som fortsetter tre måneder etter at pasienten er kommet hjem. I de fleste tilfeller må behandlingen gjentas, men enkelte ganger kan rask og fullstendig repigmentering skje etter én behandling.

Unike klimatiske forhold og lav strålingsfare fra solen

De spesielle klimatiske forholdene ved Dødehavet har gjennom femti år vært gjenstand for systematisk forskning. Den medisinske klimabehandlingen, som foregår ifølge strukturerte protokoller og under tett oppfølging og kontroll av spesialleger, har langtidseffekt ved en rekke kroniske lidelser.

Området ved Dødehavet har verdens høyeste barometertrykk, og en luft rik på oksygen, magnesium og brom. Ørkenbeliggenheten gir høy temperatur og tørr luft året rundt, med mer enn 330 soldager og mindre enn 45 millimeter nedbør i året.

Sollyset er unikt, med lav ultrafiolett stråling som likevel er tilstrekkelig til å gi en betydelig økning av hudens D-vitaminproduksjon. Før solstrålene treffer bakken passerer de 400 meter ekstra atmosfære som er rik på vanndamp med mineralsalter. Dette fungerer som et effektivt strålingsfilter. Dataregistrering viser at dødehavsområdet sammenlignet med andre lokaliteter har 10 % redusert UVB-stråling (bølgelengde under 310 nm) og 3,6 % redusert UVA-stråling. Dette muliggjør soleksponering med liten risiko for solforbrenning og utvikling av hudkreft.

Solbehandlingen gir en rask økning i kroppens vitamin D-innhold, noe som er viktig for et velfungerende immunsystem, i tillegg til at beintettheten i skjelettet styrkes. Stadig nye forskningsresultater viser at tilstrekkelig mengde D-vitamin i kroppen beskytter mot utvikling av en rekke ulike kreftformer og andre kroniske sykdommer. Ved sykdommer som psoriasis er optimale D-vitaminverdier (>80nmol/l) av avgjørende betydning.

Behandlingen ved Dødehavet er

 • meget effektiv
 • fri for bivirkninger under og etter behandling
 • meget virksom selv ved vanskelige sykdomstilfeller
 • passende for barn, få kontraindikasjoner
 • trygg, behagelig og anerkjent

Dødehavets klimatiske faktorer, solstråling, mineralsalter, luft og mud, er alle unike. Intet annet sted i verden har en slik ekstraordinær kombinasjon av naturelementer med evne til å rehabilitere og restituere fysiologiske funksjoner. Området utgjør et «naturens helse-spa». I den medisinske klimabehandlingen benyttes både solens lave UV-stråling, mineralsaltene og dødehavsmudet, den oksygenrike atmosfæren og svovelmineralkildene.

Sollysets særegne ultrafiolette strålespektrum og Dødehavets mineralsalter utgjør viktige deler av klimabehandlingen. Saltkonsentrasjonen i Dødehavet er ti ganger høyere enn i ordinært sjøvann, og sammensetningen av mineralsaltene er spesiell. For eksempel er den høye konsentrasjonen av magnesiumsalt av stor betydning i behandlingen av psoriasis.

Individuelt tilpasset behandling for hele mennesket, norsk behandlerteam

Ved det norske rehabiliteringssenteret Dødehavklinikken tilbyr vi et unikt behandlingskonsept, der den medisinske klimabehandlingen er en integrert del av det flerfaglige behandlingsprogrammet, individuelt tilpasset den enkeltes spesielle behov. Den helhetlige tilnærmingen ivaretar de fysiske, psykiske og psykososiale aspektene hos mennesker med kronisk sykdom.
All behandling er basert på medisinsk-vitenskapelig anerkjente metoder.