Påmelding/ Søknad

For at vi skal kunne behandle din søknad, trenger vi opplysninger av sensitiv karakter.
Ikke send sensitiv informasjon via epost. Vi ber deg printe ut skjemaene «Sykehistorie»
og «Helseopplysninger» nedenfor og sende til oss i vanlig postgang.
Ved to ukers Helsefremming og sykdomsforebygging er det kun skjemaet «Søknad Helsefremming» som skal fylles ut.

Søknadsskjema sendes til:
Dødehavstiftelsen, Pb 111, 4001 Stavanger

Fylles ut av pasient

Søknad ved BEHANDLINGSOPPHOLD
Fylles ut av pasient

Fylles ut av fastlege eller spesialist

For ledsager:
Fylles ut av fastlege

Søknad ved HELSEFREMMING OG SYKDOMSFOREBYGGING
Fylles ut av fastlege

Krav til søkere

Behandlings- og rehabiliteringsopphold ved Dødehavet er et tilbud til mennesker med muskel- og skjelettlidelser, fibromyalgi, kroniske smerter, revmatisk sykdom, slitasjegikt/artrose, opptrening etter ortopedisk operasjon, ME/CFS, hudlidelser og kronisk lungesykdom som astma og KOLS.

Bruk av medisiner forordnet av lege opprettholdes under behandlingsoppholdet, og deltagerne må medbringe egne medisiner for 3-4 ukers opphold.
Deltagerne må være selvhjulpne.

Behandlingsansvarlig ved The Norwegian Dead Sea Clinic:
Dr. Marco Harari, DMZ Medical Center, Lot Hotel, Ein Bokek, Israel.
Norsk behandlerteam med lege, sykepleier, fysioterapeut og psykoterapeut under oppholdet.

Eksklusjonskriterier
Ustabil hjertesykdom, alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, fotosensitivitet, malignt melanom, alvorlig nyresvikt, ustabil epilepsi, alvorlig psykisk sykdom, tablett- og alkoholmisbruk.