Søvn og helse

29 september, 2023

“Sov på det!” er et kjent uttrykk. Nå er det vitenskapelig vist at søvn er avgjørende for hukommelse og innlæringsevne. Under søvn skjer viktige prosesser og «renoveringsarbeid» i hjernen. Nattesøvn er viktig for at hjernen og derved kroppens ulike organsystem, skal fungere optimalt.

Søvnmangel over tid skaper ubalanse i hjernens biologiske klokke, som regulerer kroppens døgnrytme. Nyeste studier tyder på at søvnmangel kan endre sammensetningen av mikrober i tarmen og føre til ubalanse i kroppens mikrobiom. Dermed forstyrres også mikrobenes produksjon av hormoner, signalstoffer, immunstoffer og en rekke andre substanser som er nødvendig for god fysisk, mental og kognitiv helse. Tilstrekkelig god nattesøvn er nødvendig for god tarmhelse, og omvendt. Spennende forskning på dette feltet gir oss ny forståelse av det kompliserte og finregulerte samspillet i den menneskelige organismen. Håpet er at dypere innsikt kan lede til ny tilnærming med hensyn til behandlingsstrategier. Det er viktig å spille på lag med kroppen og sinnets evner til selvhelbredelse.

Søvn og hjernens vedlikehold

Selv om vi mennesker bruker en tredjedel av livet på å sove, er det likevel fortsatt lite vi vet om søvnens betydning. Mye tyder på at en rekke av kroppens funksjoner er avhengig av søvn. Søvn er viktig for at hjernen skal danne og konsolidere minner og gjøre påkrevet «renoveringsarbeid». Gjennom natten går vi gjennom ulike søvnstadier, som er viktig for at hjernen skal restitueres. Under den dype søvnen, non-REM-søvn tidlig på natten, blir hjernebølgene langsommere. Ulike systemer i hjernen aktiveres eller deaktiveres, i ulike faser under søvn.

Det er først de siste åra at vitenskapen har kunnet slå fast at det eksisterer et eget transportsystem for avfallsstoffer i hjernen, et dreneringssystem som likner på lymfesystemet vi har i kroppen forøvrig. Siden astrocyttene, en type gliaceller, er viktig for funksjonen, er det kalt hjernens glymfatiske system. Systemet aktiveres til «renovasjonsarbeide» under søvn.

Astrocyttene er hjernens «vaktmestere», de er viktige for reparasjon og vedlikehold. Blant annet kontrollerer de at væsken nervecellene bader i har den korrekte sammensetningen av salter og signalstoffer, slik at nervecellene kan fungere optimalt. Søvn er nødvendig for at hjernens «renovatører» skal gjøre vedlikeholdsarbeid, med utskillelse av metabolske avfallsprodukter, reparasjon og rekonstitusjon. Dersom det glymfatiske systemet hemmes, kan det føre til opphoping av giftige avfallsstoffer i hjernen. Noe av dette avfallet inkluderer potensielt giftige proteiner som amyloid beta. Når dette proteinet bygger seg opp eller klumper seg sammen og ikke blir skylt ut danner det plakk i hjernen. Beta-amyloidplakk spiller en nøkkelrolle ved hukommelsestap og andre kognitive svekkelser.

Utilstrekkelig søvn over tid kan føre til at hjernen ikke er i stand til å kode, konsolidere og rekonsolidere minner. En rekke studier har funnet at tap av søvn også svekker oppmerksomhet og eksekutive funksjoner, som fokus og planlegging.

Søvnmangel og døgnrytmeforstyrrelse er ofte fremtredende hos pasienter med langvarige helseplager. Dette er med å forverre den totale helsetilstanden. Forskning viser blant annet at søvnmangel kan gi forstyrrelser i kroppens metabolisme og svikt i kognitive funksjoner. Ved Dødehavet erfarer vi at søvn bedres og døgnrytme normaliseres i løpet av den første uken av oppholdet.

Utmattelse er en helseutfordring som ledsager flere kroniske lidelser, også Long Covid, i tillegg til ME/CFS, der det ikke finnes underliggende fysisk eller mental årsak. Mange pasienter med utmattelse opplever vedvarende helsegevinst etter rehabilitering ved Dødehavet.

Sammen med universitetsmiljø i Vestland, ønsker vi å se nærmere på hvordan søvn påvirkes i forbindelse med 21 døgns opphold 420 meter under havnivå, hvor luften har 6–8 % høyere oksygen tetthet enn ved havnivå. Solens stråling er unik i dette området, mens magnesium og brom salter i luft og vann gir avspenning til muskulatur og nervesystem. Kanskje vil en pilotstudie gi interessant informasjon, som grunnlag for en klinisk studie i 2024. Dødehavstiftelsen håper å kunne gjennomføre tre rehabiliteringsopphold ved Dødehavet i 2024.

Helhetlig helse under havnivå

Kroppen og sinnet har iboende evner til selvhelbredelse, dersom vi legger forholdene til rette. Slik kan den indre lege gjøre sitt legedomsarbeid, slik Albert Schweitzer hevdet. På jordas laveste punkt eksisterer et unikt mikroklima som nettopp fremmer restitusjon av kropp og sinn, uten bivirkninger og uten bruk av medikament. Det er en behagelig form for rehabilitering, hvor også pasienter med alvorlig utmattelse kan gjennomføre et individuelt tilpasset program. Etter vitenskapelige protokoller «doseres – eksponering av – klimafaktorer», til påvirkning av immunsystem, mikrobiom, metabolisme, søvn og døgnrytme. Det blir et vendepunkt i sykdomsutvikling og ledsages av en oppadgående helsespiral.

«Alt henger sammen med alt». Mennesker med lang sykehistorie har oftest sammensatte utfordringer. Ved Dødehavet erfarer vi at søvnkvaliteten bedres og døgnrytmen normaliseres første uken av oppholdet, noe som er en viktig forutsetning for generell helsefremming. Smerter reduseres og energinivået øker. Dersom en faktor optimaliseres, har det en gunstig effekt på de øvrige.

På grunn av det høye barometertrykket, har luften verdens høyeste oksygentetthet. Det blir som å puste 1 liter rent oksygen på maske hver dag i 21 døgn! Mineralsaltene brom og magnesium i vann og luft, gir avspenning for muskler og nervesystem. Det indre stressnivået avtar og smertene reduseres. Spesiell UVA/UVB stråling fra solen har vist seg å påvirke immunsystem og mikrobiom.

Samtidig gir det en rask produksjon av vitamin D, et steroid hormon, som spiller en viktig rolle i immunsystemet. Den høye konsentrasjonen av ulike mineralsalter i Dødehavet gir stor oppdrift, og alle flyter på vannet «som en kork». Når det blir mørkt etter en dag med flyting i Dødehavet, kommer søvnen naturlig. Og like naturlig våkner vi med solens oppgang over Jordan-fjellene, til en ny dag med helsebygging.

Fastleger over hele landet henviser stadig flere av sine pasienter til rehabilitering ved Dødehavet. Ved langvarige helseutfordringer kan det unike klimaet på jordas laveste punkt bidra til tilfriskning gjennom tre ukers tverrfaglig rehabilitering kombinert med klimaterapi. Med norsk behandlerteam og personlig tilrettelagt behandlingsprogram, følges pasientene tett opp underveis. Målet er å bringe  mennesker tilbake i aktivt liv, studier og arbeid.

Gjennom utfordrende tider og helsekrise i landet vårt, er stiftelsens helsefremmende arbeid viktigere enn noen gang. Det er gjennomført 96 behandlingsopphold ved Dødehavet, de to siste i mars og oktober 2023. I tillegg til kronisk muskel-skjelett lidelser, er utmattelsestilstander hovedårsak til at fastlegene søker sine pasienter til Dødehavet. Stiftelsen har utarbeidet spesielle behandlingsprotokoller tilpasset pasienter med Long Covid. Mange av disse er studenter og unge helsearbeidere som sto i frontlinjen i bekjempelsen av koronapandemien. De sliter fortsatt med nedsatt lungefunksjon, utmattelse, smerter og flere strever med hukommelse og konsentrasjonsvansker. Mange har vært til rehabilitering i Norge, uten at det har bedret tilstanden. Ved Dødehavet ser vi oppmuntrende langtidsresultat for denne gruppen, som har symptom med mange likhetstrekk til ME/CFS.

Dr. Elisabeth Dramsdahl 

September 2023

Andre innlegg

Utfordringer gir nye muligheter!

Utfordringer gir nye muligheter!

Utfordringene står i kø, i verden og i det enkelte menneskets liv. Koronakrisen ble avløst av krig i Europa og nå krig i Midt-Østen og trusler om at hele verden står i krig. Samtidig kan vi ikke stole på at media formidler sannheten. Kildene som benyttes, kan være...

Dødehavstiftelsens HelseWebinar

Dødehavstiftelsens HelseWebinar

Det har vært mange gode tilbakemeldinger etter webinaret 29. november. Dr. Marco Harari holdt et spennende foredrag hvor han presenterte en sammenfatning av de 10 største trendene som vil revolusjonere helsetjenesten i år 2024. Det er flere utfordringer. En befolkning...

Musikkens samspill med Hjernen

Musikkens samspill med Hjernen

MUSIKK - vår livslange følgesvenn til helse og livskraftGjennom hele livet preges vi av rytmer og musikk. Barnet i mors liv vokser til rytmen av mors hjerteslag og mange mødre synger til barnet under svangerskapet. Etter fødselen er babytreff med sang og musikk blitt...