Nyhetsarkiv

Forankring gjennom skiftende tider

Forutsigbarhet, struktur og døgnrytme har vist seg viktig i hverdagen, spesielt gjennom tider med usikkerhet og uforutsigbarhet. Slik opplevde vi det gjennom korona-pandemien og slik opplever vi det med terror og krig i våre nære omgivelser. Da gjelder det å...

Søvn og helse

“Sov på det!” er et kjent uttrykk. Nå er det vitenskapelig vist at søvn er avgjørende for hukommelse og innlæringsevne. Under søvn skjer viktige prosesser og «renoveringsarbeid» i hjernen. Nattesøvn er viktig for at hjernen og derved kroppens ulike organsystem, skal...

Tarmhelse

Hippokrates, Legekunstens far, levde på 400 tallet f.Kr. Han hevdet at «All sykdom begynner i tarmen.» Først nylig har moderne vitenskap kunne bekrefte og verdsette hans utrolige antakelse. God tarmhelse gjør oss motstandsdyktige mot sykdom. Tarmhelsen bestemmes av to...

Hjerneføde og hjernehelse

Hjernen er kroppens mest kompliserte organ. «Overkommandoen» styrer alle prosesser i «det hele mennesket». Samtidig er hjernen vårt mest sårbare organ og tar raskt skade ved mangel på oksygen eller næringsstoffer. Hjernen kan ta skade av så vel langvarig psykisk...

Helsefremmende humor. Hyperbar oksygen behandling ved Long Covid.

Vi lever gjennom en tid hvor det skjer dramatiske omveltninger i verden og hvor mennesker mister håp og mening med livet. Det er nødvendig å fokusere på det gode, oppbyggelige, for at vi skal ha styrke til å gå gjennom utfordrende tider. Skjerm deg fra skjermbruk og...

Naturens helbredende krefter

Gode sansestimuli gir restitusjon for kropp og sinn, gjennom «inntak av alt det gode naturen byr på» av farger, lukter, lyden av fuglesang og rennende vann. Ved å ta inn de gode sansestimuli i naturen, bygger vi helse. Det er noe vi erfarer og trener på under...

Mikrobiomet og døgnrytmen

De helsemessige konsekvensene etter koronapandemien er store, både på kort og lang sikt. Samtidig er det helsekrise i Norge. Ikke før pandemien var under kontroll, befinner vi oss igjen i uforutsigbare tider, med krig, katastrofer og dystre spådommer. Det er mye å...

Negative nyheter kan påvirke helsen

Alle sanseinntrykk har innvirkning på våre tanker, følelser og adferd. Skjermbruk gir både syns- og hørselsinntrykk. Nyhetsbildet preges av katastrofer og kriser på rekke og rad. Konstant eksponering for negativ informasjon kan påvirke hjernen. Flere studier er...

Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Det unike mikroklimaet, på jordas laveste punkt, gir raskere tilfriskning ved ulike kroniske sykdommer. Eksponering i det ekstreme klimaet skjer etter medisinske protokoller og oppfølging av medisinsk fagteam, ledet av dr. Marco Harari. Kombinert med utendørs...

Mikrobiom og Covid-19

Mikrobiom og Covid-19En enorm rikdom av mikroorganismer bebor alle kroppens hulrom og huden. Det er mangeveis kommunikasjon mellom de ulike mikrobesamfunn i og på kroppen. Tarm-hjerne aksen er velkjent, likesom tarm-lunge aksen. Enhver endring i tarmens mikrobiota kan...

Helsefremming ved Dødehavet

To ukers opphold i unikt mikroklima på jordas laveste punkt.For deg uten sykdom og som har behov for rekreasjon og gode opplevelser. Etter to år med koronasmitte og restriksjoner, er det tid for helsefremmende opphold med sol, varme og gode opplevelser.Dødehavsområdet...

Håp og nye muligheter!

Etter to år med koronapandemi er det nå håp om å kunne gjenåpne tilbudene ved Dødehavet! I første omgang planlegges det for helsefremmende opphold 20. mars - 3. april for mennesker uten sykdomsdiagnose. Vi håper behandlingstilbudet for mennesker med...

Helsebringende nytt år!

Det er krevende tider, ikke minst for over 100 pasienter som er på venteliste for helsehjelp ved Dødehavet, i tillegg til alle andre. Stiftelsens arbeid pågår for fullt gjennom koronapandemien.

Covid-19 Nyhetsbrev januar 2022

1. «Flurona» er ingen ny virusvariant. 2. Snart flokkimmunitet i Israel? 3. Professor Eran Segal, Weizmann Institute of Science, Israel. 4. Covid-19 - overaktiv immunrespons kan trigge produksjon av auto-antistoffer. 5. «Long Covid-19». 1.«Flurona» er ingen ny...

Nytt år med nye muligheter

1. desember måtte avgjørelsen tas om at vårens planlagte behandlingsgrupper må utsettes på grunn av koronapandemien. Det var ikke noe valg. Sikkerhet og trygghet for de som reiser, vil alltid komme først. Det er leit, for mer enn 100 mennesker er på liste for å komme...

Covid-19 pandemien er på langt nær over

Virus utvikler stadig nye egenskaper og nye varianter oppstår. Det er fortsatt usikkert om dagens vaksiner vil beskytte mot Omicron. Folkehelseinstituttet uttaler 1. desember 2021 at det trolig blir aktuelt med en fjerde vaksine, og at denne først kan bli klar i løpet...

Sollys og Covid-19: PRESSEMELDING

Internasjonalt pressekorps fra USA, Japan, Frankrike og Spania var tilstede da dr. Marco Harari redegjorde for siste nytt av forskningsdata relatert til sollysets innvirkning på Covid-19. Les pressemelding