Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

12 april, 2022

Det unike mikroklimaet, på jordas laveste punkt, gir raskere tilfriskning ved ulike kroniske sykdommer. Eksponering i det ekstreme klimaet skjer etter medisinske protokoller og oppfølging av medisinsk fagteam, ledet av dr. Marco Harari. Kombinert med utendørs rehabilitering og individualisert behandlingsprogram, blir resultatene gode.

Dette vil også kunne gjelde for den voksende gruppen av unge mennesker med Long Covid-19. Høyt barometertrykk gir høy oksygen-metning i luften. I tillegg til de andre unike klimafaktorene som strålingen fra sola, mineralsaltene i luft og vann og Dødehavsmud. Dette er også faktorer som påvirker mikrobiom og immunsystem. Tilfriskningen hos pasienter med utmattelse, har også sammenheng med trykkforhold og den høye oksygentettheten i luften. Lav luftfuktighet gir tørr luft som er gunstig for pasienter med revmatiske plager. 

Dødehavstiftelsen har gjennom alle år arbeidet for at de som kan nyttegjøre seg denne form for rehabilitering, skal gis muligheten med offentlig støtte, spesielt for de som står uten behandling i Norge. Gjennom 18 år har unge mennesker kommet tilbake i studier og arbeid etter tre ukers behandlingsopphold ved klinikken. Det er god samfunnsøkonomi. For øvrig handler det om livskvalitet for den enkelte pasienten og dennes familie.

Dødehavet finnes bare ett sted, i et ørkenområde på jordas laveste punkt. Det er årsaken til at stiftelsen valgte Dødehavet som destinasjon for rehabilitering og klimaterapi. Her eksisterer et unikt mikroklima som har vært gjenstand for forskning siden 1950 tallet.

Ved DMZ Medical Center, Ein Bokek, arbeider verdens ledende spesialist innen medisinsk klimaterapi, dr. Marco Harari. Han har gjennom flere tiår utviklet behandlingsprogrammet og protokollene. Gjennom 60 år er det dokumentert gode resultater av behandling ved muskel- og skjelettlidelser, revmatiske sykdommer, fibromyalgi, lungesykdommer og hudsykdommer. Dødehavet er den ultimate destinasjon for utendørs rehabilitering hele året.

I neste fagnytt vil vi fokusere på de unike klimatiske faktorene ved Dødehavet.

Andre innlegg

Hjerneføde og hjernehelse

Hjerneføde og hjernehelse

Hjernen er kroppens mest kompliserte organ. «Overkommandoen» styrer alle prosesser i «det hele mennesket». Samtidig er hjernen vårt mest sårbare organ og tar raskt skade ved mangel på oksygen eller næringsstoffer. Hjernen kan ta skade av så vel langvarig psykisk...