Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Elisabeth Dramsdahl, MD

Det unike mikroklimaet, på jordas laveste punkt, gir raskere tilfriskning ved ulike kroniske sykdommer. Eksponering i det ekstreme klimaet skjer etter medisinske protokoller og oppfølging av medisinsk fagteam, ledet av dr. Marco Harari. Kombinert med utendørs rehabilitering og individualisert behandlingsprogram, blir resultatene gode.

Dette vil også kunne gjelde for den voksende gruppen av unge mennesker med Long Covid-19. Høyt barometertrykk gir høy oksygen-metning i luften. I tillegg til de andre unike klimafaktorene som strålingen fra sola, mineralsaltene i luft og vann og Dødehavsmud. Dette er også faktorer som påvirker mikrobiom og immunsystem. Tilfriskningen hos pasienter med utmattelse, har også sammenheng med trykkforhold og den høye oksygentettheten i luften. Lav luftfuktighet gir tørr luft som er gunstig for pasienter med revmatiske plager. 

Dødehavstiftelsen har gjennom alle år arbeidet for at de som kan nyttegjøre seg denne form for rehabilitering, skal gis muligheten med offentlig støtte, spesielt for de som står uten behandling i Norge. Gjennom 18 år har unge mennesker kommet tilbake i studier og arbeid etter tre ukers behandlingsopphold ved klinikken. Det er god samfunnsøkonomi. For øvrig handler det om livskvalitet for den enkelte pasienten og dennes familie.

Dødehavet finnes bare ett sted, i et ørkenområde på jordas laveste punkt. Det er årsaken til at stiftelsen valgte Dødehavet som destinasjon for rehabilitering og klimaterapi. Her eksisterer et unikt mikroklima som har vært gjenstand for forskning siden 1950 tallet.

Ved DMZ Medical Center, Ein Bokek, arbeider verdens ledende spesialist innen medisinsk klimaterapi, dr. Marco Harari. Han har gjennom flere tiår utviklet behandlingsprogrammet og protokollene. Gjennom 60 år er det dokumentert gode resultater av behandling ved muskel- og skjelettlidelser, revmatiske sykdommer, fibromyalgi, lungesykdommer og hudsykdommer. Dødehavet er den ultimate destinasjon for utendørs rehabilitering hele året.

I neste fagnytt vil vi fokusere på de unike klimatiske faktorene ved Dødehavet.

Andre innlegg

Helhetlig Helse

Helhetlig Helse

Helse Webinar “Helhetlig Helse” ble gjennomført av dr. Harari 17. april 2024. Med tittel Helhetlig Helse er hovedbudskapet å formidle sammenhengen mellom mental og fysisk helse. Alle har vi en mental helse, så vel som en kroppslig helse. Tanker, følelser og kropp...

Sollys og smerte

Sollys og smerte

Kroniske smerter er en økende helseutfordring med betydelige konsekvenser, både for den enkelte, familien og samfunnet. Kronisk muskel-skjelett smerter, ofte kombinert med depresjon og angst, er hyppigste årsak til sykefravær og uførhet. Kronisk smerte defineres som...

Lyset styrer kroppens rytmer

Lyset styrer kroppens rytmer

«Morgenlyset slår på livsrytmene!» Det starter med lyset! Alt liv på jorda og i havet er avhengig av lys. På jorda drives alle økosystem med energi fra sollyset. Fotosyntesen er prosessen som skjer når planter bruker sollys, vann og karbondioksyd til å lage oksygen og...