Helsebringende nytt år!

17 januar, 2022

  • Takknemlighet
  • Meningsfylde i livet
  • Å være del av en større sammenheng
  • Håp og glede

– gir helsegevinst i hverdagen


Det er krevende tider, ikke minst for over 100 pasienter som er på venteliste for helsehjelp ved Dødehavet, i tillegg til alle andre. Stiftelsens arbeid pågår for fullt gjennom koronapandemien. Behovet for hjelp er større enn noen gang, blant pasienter, pårørende, studenter og helsearbeidere. Stiftelsens arbeid er til avlastning for fastlegene og den offentlige helsetjenesten.

Pandemien skaper uforutsigbarhet og utrygghet. Myndighetenes fokus er fortsatt akutt medisin og bekjempelse av smitte. Omsorgen for mennesker med kroniske sykdommer og behov for rehabilitering, er «satt på vent». Covid-19 infeksjon kan gi langtids plager og skaper en ny gruppe kronisk sykdom, Long Covid-19.  

Stadig større ansvar og arbeidsoppgaver legges på fastlegene, som opplever et umenneskelig arbeidspress, mange blir syke og må slutte. Et par hundre tusen norske borgere står i dag uten fastlege og vi erfarer at den offentlige helsetjenesten sliter på alle nivå.

Selv om vi fortsatt ikke kan ta pasientgrupper til Dødehavet, pågår stiftelsens arbeid for fullt gjennom koronapandemien. Behovet for hjelp er større enn noen gang, blant pasienter, pårørende, studenter og helsearbeidere. Gjennom krevende koronatider og Dødehavstiftelsens frivillighetsarbeid, bruker legespesialister sin fritid og arbeider gratis til fellesskapets beste. Mange familier står i en krise, der både barn og foreldre sliter med utmattelse, smerter, depresjon og angst. I kommunehelsetjenesten er det behov for veiledningstjeneste. Gjennom hjemmebesøk og zoom møter, rask kartlegging og diagnostisering, er stiftelsens arbeid til avlastning for fastlegene og det offentlige.

Dr. Marco Harari sender hilsen:

To all my dear friends in Norway!

I would like to wish you a Happy New Year 2022, filled with health and joy.

For almost 20 years you have been a part of my everyday life. And I miss your company very much. I hope that conditions will quickly allow the return of our dear patients to the shores of the Dead Sea. We’ll then resume our activities and hopefully will be able to improve my Norwegian language!

Godt Nytt År og ser deg snart!

Marco Harari

Andre innlegg

Negative nyheter kan påvirke helsen

Negative nyheter kan påvirke helsen

Alle sanseinntrykk har innvirkning på våre tanker, følelser og adferd. Skjermbruk gir både syns- og hørselsinntrykk. Nyhetsbildet preges av katastrofer og kriser på rekke og rad. Konstant eksponering for negativ informasjon kan påvirke hjernen. Flere studier er...

Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Det unike mikroklimaet, på jordas laveste punkt, gir raskere tilfriskning ved ulike kroniske sykdommer. Eksponering i det ekstreme klimaet skjer etter medisinske protokoller og oppfølging av medisinsk fagteam, ledet av dr. Marco Harari. Kombinert med utendørs...