Covid-19 pandemien er på langt nær over

2 desember, 2021

Virus utvikler stadig nye egenskaper og nye varianter oppstår. Det er fortsatt usikkert om dagens vaksiner vil beskytte mot Omicron.

Folkehelseinstituttet uttaler 1. desember 2021 at det trolig blir aktuelt med en fjerde vaksine, og at denne først kan bli klar i løpet av våren 2022. Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer mennesker over 60 år og andre i sårbare grupper, som mennesker med kronisk sykdom, å utsette reise til utlandet.

Situasjonen er uforutsigbar, forholdene endrer seg raskt og det gjør også reiseråd, innreiseregler, karantenekrav og forsikringskrav.
I en tid med fortsatt stor usikkerhet knyttet til pandemien, og uten vaksine mot nye virusvarianter, er det ikke forsvarlig å utsette sårbare grupper for risikoen det er å reise utenlands.

Etter grundig vurdering og overveielser har Dødehavstiftelsen besluttet at behandlingstilbudet ved Dødehavet må utsettes inntil videre, med håp om oppstart igjen høsten 2022.

Andre innlegg

Tarmhelse

Hippokrates, Legekunstens far, levde på 400 tallet f.Kr. Han hevdet at «All sykdom begynner i tarmen.» Først nylig har moderne vitenskap kunne bekrefte og verdsette hans utrolige antakelse. God tarmhelse gjør oss motstandsdyktige mot sykdom. Tarmhelsen bestemmes av to...

Hjerneføde og hjernehelse

Hjernen er kroppens mest kompliserte organ. «Overkommandoen» styrer alle prosesser i «det hele mennesket». Samtidig er hjernen vårt mest sårbare organ og tar raskt skade ved mangel på oksygen eller næringsstoffer. Hjernen kan ta skade av så vel langvarig psykisk...