Covid-19 pandemien er på langt nær over

2 desember, 2021

Virus utvikler stadig nye egenskaper og nye varianter oppstår. Det er fortsatt usikkert om dagens vaksiner vil beskytte mot Omicron.

Folkehelseinstituttet uttaler 1. desember 2021 at det trolig blir aktuelt med en fjerde vaksine, og at denne først kan bli klar i løpet av våren 2022. Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer mennesker over 60 år og andre i sårbare grupper, som mennesker med kronisk sykdom, å utsette reise til utlandet.

Situasjonen er uforutsigbar, forholdene endrer seg raskt og det gjør også reiseråd, innreiseregler, karantenekrav og forsikringskrav.
I en tid med fortsatt stor usikkerhet knyttet til pandemien, og uten vaksine mot nye virusvarianter, er det ikke forsvarlig å utsette sårbare grupper for risikoen det er å reise utenlands.

Etter grundig vurdering og overveielser har Dødehavstiftelsen besluttet at behandlingstilbudet ved Dødehavet må utsettes inntil videre, med håp om oppstart igjen høsten 2022.

Andre innlegg

Negative nyheter kan påvirke helsen

Negative nyheter kan påvirke helsen

Alle sanseinntrykk har innvirkning på våre tanker, følelser og adferd. Skjermbruk gir både syns- og hørselsinntrykk. Nyhetsbildet preges av katastrofer og kriser på rekke og rad. Konstant eksponering for negativ informasjon kan påvirke hjernen. Flere studier er...

Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Raskere tilfriskning på jordas laveste punkt!

Det unike mikroklimaet, på jordas laveste punkt, gir raskere tilfriskning ved ulike kroniske sykdommer. Eksponering i det ekstreme klimaet skjer etter medisinske protokoller og oppfølging av medisinsk fagteam, ledet av dr. Marco Harari. Kombinert med utendørs...