Dødehavstiftelsens HelseWebinar

21 desember, 2023

Det har vært mange gode tilbakemeldinger etter webinaret 29. november. Dr. Marco Harari holdt et spennende foredrag hvor han presenterte en sammenfatning av de 10 største trendene som vil revolusjonere helsetjenesten i år 2024.

Det er flere utfordringer. En befolkning med økende andel eldre mennesker og økt forekomst av kroniske sykdommer, betyr stadig større belastning på helsetjenesten. Samtidig er det usikkerhet i verdensøkonomien. Den raske teknologiske utviklingen med kunstig intelligens åpner opp for mange nye muligheter. Det kan gi økt effektivitet og økonomisk besparelse. Utfordringen vil ligge i å kontrollere og styre denne utviklingen.

Det er alltid viktig med forebyggende helsearbeid. Det gir mindre sykdom og er langt billigere enn å behandle syke mennesker, resultatene er også bedre. Persontilpasset medisin vil gjøre det mulig å skreddersy behandling og helsetjenester tilpasset den enkeltes spesielle behov. Det vil si i stedet for å basere behandlingstiltak på tilhørighet i en diagnose-gruppe. Selv om mennesker har den samme diagnosen, betyr det ikke at de trenger samme behandling. Helhetlig tilnærming er viktig. Vi vet at fysisk og mental helse henger sammen, med gjensidig påvirkning. Mennesker med kroppslig sykdom kan ofte i tillegg lide av for eksempel depresjon, som kanskje ikke blir diagnostisert. Det er viktig at både kroppslig og mental helse ivaretas og sykdom behandles, for at pasienten skal bli frisk. Psyke og kropp fungerer i et samspill. Uten helhetlig tenkning, vil vi ikke forstå sykdomsbildet og heller ikke kunne gi den riktige behandlingen. Det er behov for at eldre mennesker skal kunne bli boende i sine hjem lengst mulig. Da kan den nye teknologien med utvikling av for eksempel medisinske assistenter, være til nytte.

Dr. Harari avsluttet foredraget med en viktig oppfordring og påminnelse: det er avgjørende viktig at vi behersker og styrer vitenskap og teknologi, samtidig som den menneskelige kontakten med pasientene forbedres. Pasientens beste må alltid være i sentrum og vårt høyeste mål må alltid være å bedre livskvaliteten til den enkelte. Det må være vårt ønske for 2024!

Dødehavstiftelsen har planlagt en serie av HelseWebinar utover nyåret og våren 2024. Onsdag 24. januar kl.15-16 vil det handle om lysets betydning for helse og trivsel. Dr. Marco Harari vil snakke om dagslys og solens betydning. Det vil handle om andre forhold enn vitamin D. Dr. Elisabeth Dramsdahl vil gi noen betraktninger etter den vitenskapelige fremlegging. Invitasjon til påmelding blir sendt ut like over nyttår.

Med gode ønsker om en fredfull julehøytid!

Vennlig hilsen Elisabeth Dramsdahl
Stavanger, 21. desember 2023


____________________

Dødehavsstiftelsens Helse Webinar
Neste webinar dato:
 24.01.2024 kl. 15:00
Tema: Sollysets livsviktige funksjoner i mennesket, utover vitamin D

Til Helse Webinar

Andre innlegg

Utfordringer gir nye muligheter!

Utfordringer gir nye muligheter!

Utfordringene står i kø, i verden og i det enkelte menneskets liv. Koronakrisen ble avløst av krig i Europa og nå krig i Midt-Østen og trusler om at hele verden står i krig. Samtidig kan vi ikke stole på at media formidler sannheten. Kildene som benyttes, kan være...

Musikkens samspill med Hjernen

Musikkens samspill med Hjernen

MUSIKK - vår livslange følgesvenn til helse og livskraftGjennom hele livet preges vi av rytmer og musikk. Barnet i mors liv vokser til rytmen av mors hjerteslag og mange mødre synger til barnet under svangerskapet. Etter fødselen er babytreff med sang og musikk blitt...

Forankring gjennom skiftende tider

Forankring gjennom skiftende tider

Forutsigbarhet, struktur og døgnrytme har vist seg viktig i hverdagen, spesielt gjennom tider med usikkerhet og uforutsigbarhet. Slik opplevde vi det gjennom korona-pandemien og slik opplever vi det med terror og krig i våre nære omgivelser. Da gjelder det å...